Spisak naseljenih mjesta u Republici Srpskoj

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Seal of Republika Srpska.svg
Ovaj članak je dio serije o
političkom sistemu Republike Srpske
Teritorijalna organizacija Republike Srpske

Na ovoj stranici se nalaze naseljena mjesta koja čine gradove i opštine Republike Srpske.[1]

B[uredi]

Banja Luka[uredi]

Područje Grada Banja Luka čine naseljena mjesta:

Agino Selo, Banja Luka (od 1971. godine obuhvata i bivša naselja: Brda, Bukvaluk, Vrbanja, Vujinovići, Delibašino Selo, Derviši, Mađir, Novakovići, Petričevac, Presnače, Rebrovac, Česma, Čifluk, Šibovi i deo naselja Drakulić) , Barlovci, Bastasi, Bistrica, Borkovići, Bočac, Bronzani Majdan, Verići, Vilusi, Goleši, Debeljaci, Dobrnja, Dragočaj, Drakulić, Dujakovci, Zalužani, Zelenci, Jagare, Kmećani, Kola, Kola Donja, Krmine, Krupa na Vrbasu, Kuljani, Lokvari, Lusići, Ljubačevo, Melina, Motike, Obrovac, Pavići, Pavlovac, Pervan Gornji, Pervan Donji, Piskavica, Ponir, Potkozarje (do 1992. naziv naselja je Ivanjska), Prijakovci, Priječani, Prnjavor Mali, Radmanići, Radosavska, Ramići, Rekavice (nastalo 1962. godine spajanjem naselja Rekavica /opština Banja Luka/ i nasselja Rekavice /opština Krupa na Vrbasu/), Slavićka, Stratinska, Stričići, Subotica, Cerici, Čokori, Šargovac, Šimići i Šljivno.

Berkovići[uredi]

Područje opštine Berkovići čine naseljena mjesta:

Barane, Berkovići, Bitunja, Brštanik (do 1981. deo Hodova i Ljubljenice), Burmazi (od 1981. obuhvataju i ukinuto naselje Gleđevci), Dabrica, Do, Žegulja (od 1981. obuhvata i ukinuto naselje Pocrnje, do 1981. naziv naselja je Gornji Poplat), Ljubljenica (1959-1971. naziv naselja je bio Ljubljanica), Ljuti Do, Meča, Poplat (do 1981. godine naziv naselja je Donji Poplat), Predolje, Strupići (od 1981. obuhvataju i ukinuto naselje Dolovi), Suzina (od 1981. obuhvata i ukinuto naselje Kubaš), Trusina (do 1981. naziv naselja je Donja Trusina), Hatelji (do 1981. deo Berkovića), Hodovo, Hrgud i Šćepan Krst (do 1981. deo Dabrice).

Bijeljina[uredi]

Područje Grada Bijeljina čine naseljena mjesta:

Amajlije, Balatun, Banjica, Batar, Batković, Bijeljina, Bjeloševac, Brijesnica, Brodac Gornji, Brodac Donji, Bukovica Gornja, Bukovica Donja, Velika Obarska, Velino Selo, Vršani, Glavičice, Glavičorak, Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Gradac-Stupanj (do 2012. deo Čađavice Donje), Dazdarevo, Dvorovi, Dijelovi (do 2012. deo Dvorova), Donji Zagoni (do 2012. deo Zagona), Dragaljevac Gornji, Dragaljevac Donji, Dragaljevac Srednji, Zagoni, Janja, Johovac, Kacevac, Kovanluk, Kovačići (do 2012. deo Zagona), Kojčinovac, Kriva Bara, Ljeljenča, Ljeskovac, Magnojević Gornji, Magnojević Donji, Magnojević Srednji, Mala Obarska (do 2012. deo Batkovića), Međaši, Modran, Novi (do 2012. deo Vršana), Novo Naselje, Novo Selo, Obrijež, Ostojićevo (do 1955. godine Svinjarevac), Patkovača, Piperci, Popovi, Pučile, Ruhotina, Slobomir (do _ deo Popova), Suho Polje, Triješnica, Trnjaci, Ćipirovine, Hase, Crnjelovo Gornje, Crnjelovo Donje, Čađavica Gornja, Čađavica Donja, Čađavica Srednja, Čardačine i Čengić.

Bileća[uredi]

Područje opštine Bileća čine naseljena mjesta:

Baljci, Bijela Rudina, Bijeljani, Bileća, Bogdašići, Bodenik, Brestice, Vlahinja, Vranjska, Vrbica, Golobrđe, Gornja Meka Gruda, Gornji Davidovići, Granica, Deleuša, Divin, Dlakoše, Dola, Donja Meka Gruda, Donji Davidovići, Đeče, Žudojevići, Zasada, Zaušje, Zvijerina, Kalac, Kačanj, Korita, Krivača, Krstače, Kukričje, Kuti, Lađevići, Milavići, Mirilovići, Miruše, Mrežica, Narat, Njeganovići, Oblo Brdo, Orah, Orahovice, Pađeni, Panik, Plana, Podgorje, Podosoje, Preraca, Prijevor, Prisoje, Rioca, Selišta, Simijova, Skrobotno, Todorići, Torić, Trnovica, Fatnica, Hodžići, Čepelica i Šobadine.

Bratunac[uredi]

Područje opštine Bratunac čine naseljena mjesta:

Abdulići, Banjevići, Biljača, Bjelovac (do 1981. deo Loznice), Blječeva, Boljevići, Brana Bačići (1962-1990. naziv naselja je bio Brana Bačić), Bratunac, Vitkovići, Voljavica, Vraneševići, Glogova, Dubravice, Žlijebac, Zagoni, Zalužje, Zapolje, Jagodnja, Jaketići, Ježeštica, Jelah, Joševa, Konjevići, Kravica (do 1981. deo Šiljkovića), Krasanovići, Lipenovići, Loznica, Magašići, Mihaljevići, Mlečva, Mratinci, Opravdići, Oćenovići, Pirići, Pobrđe, Pobuđe, Podčauš, Polom, Rakovac, Repovac, Sikirić, Slapašnica, Stanatovići, Suha, Tegare, Urkovići, Fakovići, Hranča, Hrnčići i Šiljkovići.

Brod[uredi]

Područje opštine Brod čine naseljena mjesta:

Brod, Brusnica Velika, Brusnica Mala, Vinska, Gornja Barica (do 1985. deo naselja Barica, do 1990. ima naziv Barica Gornja), Gornja Vrela (do 1990. ima naziv Vrela Gornja), Gornja Močila (do 1990. ima naziv Močila Gornja), Gornje Kolibe (do 1990. ima naziv Kolibe Gornje), Gornji Klakar (do 1990. ima naziv Klakar Gornji), Grk, Donja Barica (do 1985. deo naselja Barica, do 1990. ima naziv Barica Donja), Donja Vrela (do 1990. ima naziv Vrela Donja), Donja Močila (do 1990. ima naziv Močila Donja), Donje Kolibe (do 1990. ima naziv Kolibe Donje), Donji Klakar (do 1990. ima naziv Klakar Donji), Zborište, Koraće, Kričanovo, Kruščik, Liješće (od 1985. obuhvata ukinuto naselje Poloj), Novo Selo i Sijekovac, Unka.

V[uredi]

Višegrad[uredi]

Područje opštine Višegrad čine naseljena mjesta:

Ajdinovići (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Babin Potok, Ban Polje, Barimo, Batkovica, Batkušići (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Bijela, Biljezi, Bistrivode (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Bjegovići, Bjeljajci, Blaž, Blace (od 1981. obuhvata ukinuto naselje Hrtar), Bogdašići, Bogilice, Bodežnik, Borovac (do 1981. deo Mirilovića), Brezje, Brodar, Bursići, Veletovo, Velika Gostilja, Velje Polje, Velji Lug, Višegrad, Višegradska Banja, Vlahovići, Vodenice (do 1981. deo Rodić Brda), Vučine (do 1981. deo Višegrada), Gazibare (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Glogova (do 1981. deo Međuselja), Gornja Brštanica, Gornja Jagodina (do 1981. deo ukinutog naselja Bosanska Jagodina), Gornja Lijeska, Gornja Crnča, Gornje Dubovo, Gornje Štitarevo, Gornji Dobrun (do 1981. deo ukinutog naselja Dobrun), Gornji Dubovik, Granje, Greben, Dobrunska Rijeka, Donja Brštanica, Donja Jagodina (do 1981. deo ukinutog naselja Bosanska Jagodina), Donja Lijeska, Donja Crnča, Donje Vardište, Donje Dubovo, Donje Štitarevo, Donji Dobrun (do 1981. deo ukinutog naselja Dobrun), Donji Dubovik, Dragomilje (do 1981. deo Okrugle), Drina (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Drinsko, Drokan, Dubočica, Dušče, Đipi, Đurevići, Žagre, Žlijeb, Zagorac (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Zakrsnica, Zanožje, Zemljice, Zlatnik, Jablanica, Jarci, Jezernice, Jelačići, Jelašci, Jelići (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Kabernik, Kamenica, Kapetanovići, Klašnik, Klisura, Kopito, Koritnik, Kosovo Polje, Kočarim, Kragujevac, Kuka, Kupusovići, Kurtalići, Kustur Polje (do 1981. deo Okrugle), Lasci, Loznica, Mala Gostilja, Mangalin Han (do 1981. deo Donjeg Dubova), Masali, Macute, Madžarevići (do 1959. godine Mađarevići), Međeđa, Međuselje, Menzilovići, Meremišlje, Miloševići, Mirlovići, Mramorice (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Mušići, Nebogovine, Nezuci, Obravnje, Okolišta, Okrugla, Omerovići (do 1981. ima naziv Omeragići), Oplave (do 1981. deo Donjeg Vardišta), Orahovci, Odžak, Palež, Paočići, Pijavice (od 1981. obuhvata ukinuto naselje Uzamnica), Povjestača, Podgorje, Pozderčići, Poljanice, Polje (do 1955. Polje kod Višegrada), Prelovo, Presjeka, Pretiša, Prisoje, Raonići (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Repuševići, Resnik, Rzav (do 1981. deo Šeganja), Rijeka (od 1981. obuhvata ukinuto naselje Zagrađe), Rodić Brdo, Rohci, Rujišta, Rutenovići, Sase, Sendići, Smriječje, Staniševac, Stolac, Stražbenice, Tvrtkovići, Trševine, Tupeši (do 1981. deo ukinutog naselja Kaoštice), Turjak, Tusta Međ, Ćaćice, Ubava, Uništa, Ušće Lima (do 1981. deo Brodara), Faljenovići, Hadrovići, Haluge, Hamzići, Han Brdo, Holijaci, Holijačka Luka (do 1981. deo Holijaca), Hranjevac (do 1959. Hrnjevac), Crijep, Crni Vrh, Crnčići, Čengići, Češalj, Džankići, Šeganje, Šip i Šumice (do 1981. deo Babinog Potoka).

Vlasenica[uredi]

Područje opštine Vlasenica čine naseljena mjesta:

Bakići, Brda, Vlasenica, Vrli Kraj, Gobelje, Grabovica, Gradina, Dragaševac, Drum, Durakovići, Durići, Jasen, Klještani, Kozja Ravan, Kojčevina, Kulina, Kuljančići, Majstorovići, Mišari, Mršići, Neđeljišta (do 1981. naziv Neđelišta), Odžak, Peševina, Pijuke (od 1981. obuhvata i ukinuto naselje Kuselj), Plakalovići, Podcrkvina, Pustoše, Rača, Rašića Gaj, Rogosija, Simići, Tikvarići, Tugovo, Turalići, Cerska, Džemat, Šadići Gornji (do 1955. godine Šadići Srpski) i Šadići Donji (do 1955. godine Šadići Muslimanski).

Vukosavlje[uredi]

Područje opštine Vukosavlje čine naseljena mjesta:

Ada (do 1955. godine Mrka Ada), Vrbovac, Vukosavlje, Gnionica, Jakeš, Jezero, Jošavica, Modrički Lug (do 1981. deo Modriče), Novo Selo (do _ Balegovac), Pećnik, Potočani i Srnava.

G[uredi]

Gacko[uredi]

Područje opštine Gacko čine naseljena mjesta:

Avtovac, Bahori, Bašići, Berušica, Brajićevići, Branilovići, Višnjevo, Vratkovići, Vrba, Gareva, Gacko, Gornja Bodežišta, Gradina, Gračanica, Danići, Dobrelji, Domrke, Donja Bodežišta (od 1981. godine obuhvata i ukinuto naselje Obješenik), Dražljevo, Dramešina, Drugovići, Dubljevići, Žanjevica, Zagradci, Zurovići, Igri, Izgori, Jabuka, Jasenik, Jugovići, Kazanci, Ključ, Kokorina, Kravarevo, Kula, Lipnik, Lončari, Luka, Lukovice, Ljeskov Dub, Medanići, Međuljići, Mekavci, Melečići, Miholjače, Mjedenik, Mrđenovići, Muhovići, Nadinići, Novi Dulići, Platice, Poda, Pržine, Pridvorica, Ravni, Rudo Polje, Samobor, Slivlja, Soderi, Srđevići, Stambelići, Stari Dulići, Stepen, Stolac, Ulinje, Fojnica, Hodinići, Cernica, Čemerno, Šipovica i Šumići.

Gradiška[uredi]

Područje opštine Gradiška čine naseljena mjesta:

Adžići, Berek, Bistrica, Bok Jankovac, Brestovčina, Bukovac (od 1981. obuhvata ukinuta naselja Batar i Bukvik), Vakuf, Vilusi, Vrbaška, Gašnica, Gornja Dolina, Gornja Jurkovica, Gornja Lipovača, Gornji Karajzovci, Gornji Podgradci, Gradiška (od 1985. godine obuhvata ukinuto naselje Nasip), Grbavci, Greda, Donja Dolina, Donja Jurkovica, Donji Karajzovci, Donji Podgradci, Dragelji, Dubrave, Elezagići, Žeravica, Jablanica, Jazovac, Kijevci, Kozara, Kozinci, Kočićevo (do 1950. godine naziv Junuzovci), Krajišnik, Kruškik, Laminci Brezici, Laminci Dubrave, Laminci Jaružani, Laminci Sređani, Liskovac, Lužani, Mačkovac, Mašići, Miloševo Brdo, Miljevići, Mičije, Mokrice, Nova Topola, Novo Selo, Orahova, Orubica, Petrovo Selo, Rovine, Rogolji, Romanovci, Samardžije, Seferovci, Sovjak, Srednja Jurkovica, Trebovljani, Trnovac, Trošelji, Turjak, Cerovljani, Cimiroti, Čatrnja, Čelinovac, Čikule i Šaškinovci.

D[uredi]

Derventa[uredi]

Područje opštine Derventa čine naseljena mjesta:

Agići, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubočac, Brezici, Bukovac, Bukovica Velika (do 1955., godine Bukovica Katolička), Bukovica Mala (do 1955. godine Bukovica Srpska), Bunar, Velika, Velika Sočanica, Vrhovi, Gornja Bišnja, Gornja Lupljanica, Gornji Božinci (do 1955. godine Božinci Katolički), Gornji Višnjik, Gornji Detlak, Gradac, Gradina, Dažnica, Derventa, Donja Bišnja, Donja Lupljanica, Donji Višnjik, Donji Detlak, Drijen, Žeravac, Živinice, Zelenike, Kalenderovci Gornji (do 1955. godine Kalenderovci Srpski), Kalenderovci Donji (do 1955. godine Kalenderovci Turski), Kovačevci, Kostreš, Kulina, Kuljenovci, Lug, Lužani (do 1955. godine Lužani Turski), Lužani Bosanski (do 1955. godine Lužani Mulabegovi), Lužani Novi (do 1955. godine Lužani Šemsibegovi), Mala Sočanica, Mišinci, Miškovci, Modran, Osinja, Osojci, Pjevalovac, Pojezna, Poljari, Polje, Rapćani (do 1970. godine Rapčani), Stanići, Tetima, Trstenci, Tunjestala (do 1971. godine naziv Tunjestola), Cerani, Crnča i Šušnjari.

Doboj[uredi]

Područje Grada Doboj čine naseljena mjesta:

Božinci Donji, Boljanić, Brezici, Brestovo, Brusnica, Bukovac, Bukovica Velika (do 1981. Velika Bukovica), Bukovica Mala (do 1981. godine Mala Bukovica), Bušletić, Vranduk, Glogovica, Gornja Međeđa (1971-2011. godine naziv Gornja Međiđa), Gornja Paklenica, Grabovica, Grapska Gornja, Grapska Donja, Doboj, Donja Paklenica, Donji Rakovac, Dragalovci, Zarječa (1981-1985. Zarječja), Zelinja Gornja, Jelanjska, Johovac, Kladari, Kožuhe, Komarica, Kostajnica, Kotorsko, Lipac, Lukavica Rijeka (do 1961. godine deo naselja Lukavica /Gračanica/, do 1981. godine naziv Lukavica dio), Ljeb, Ljeskove Vode, Majevac, Makljenovac, Miljanovci, Miljkovac, Mitrovići, Omanjska, Opsine, Osječani Gornji, Osječani Donji, Osojnica, Osredak, Ostružnja Gornja, Ostružnja Donja, Paležnica Gornja (1962-1981. deo bivšeg naselja Paležnica), Paležnica Donja (1962-1981. deo bivšeg naselja Paležnica), Pločnik, Podnovlje, Porječje (do 1955. godine Poturice), Potočani, Pridjel Gornji (do 1981. deo bivšeg naselja Pridjel), Pridjel Donji (do 1981. deo bivšeg naselja Pridjel), Prisade, Prnjavor Veliki, Prnjavor Mali, Radnja Donja , Raškovci, Ritešić, Rječica Gornja (do 1955. godine Riječica Srpska), Rječica Donja (do 1955. godine Riječica Muslimanska), Svjetliča, Sjenina, Sjenina Rijeka (do 1981. deo naselja Sjenina), Skipovac Gornji, Skipovac Donji, Stanari, Stanić Rijeka, Stanovi, Striježevica, Suho Polje, Tekućica, Tisovac, Trbuk, Trnjani, Foča, Cvrtkovci, Cerovica, Čajre, Čivčije Bukovičke, Čivčije Osječanske i Ševarlije.

Donji Žabar[uredi]

Područje opštine Donji Žabar čine naseljena mjesta:

Donji Žabar, Jenjić (do 1981. deo naselja Vidovice), Lepnica (do 1981. deo naselja Vidovice), Lončari, Oštra Luka i Čović Polje.

Z[uredi]

Zvornik[uredi]

Područje opštine Zvornik čine naseljena mjesta:

Androvići, Baljkovica, Baljkovica Donja, Boškovići (od 2012. obuhvata ukinuto naselje Zaseok), Branjevo (do 2011. deo naselja Gornji Šepak), Buložani, Vitinica, Vrela, Glodi, Glumina, Gornja Kamenica (do 2012. Kamenica Gornja), Gornja Pilica, Gornje Snagovo (nastalo 2012. spajanjem ukinutih naselja: Snagovo Gornje, Marčići i Mehmedići), Gornji Grbavci (do 2012. Grbavci Gornji), Gornji Lokanj, Gornji Šepak (do 1955. Šepak Srpski, 1955-2012. Šepak Gornji), Gušteri, Divič, Donja Kamenica (do 2012. Kamenica Donja), Donja Pilica, Donji Grbavci (do 2012. Grbavci Donji), Donji Lokanj, Donji Šepak (do 1955. Šepak Muslimanski, 1955-2012. Šepak Donji), Drinjača, Dugi Dio, Đevanje, Đulići, Ekonomija (do 2011. deo Zvornika /Karakaj/), Zvornik, Zelinje, Jardan, Jasenica, Jošanica (do 2012. deo ukinutog naselja Snagovo Donje), Jusići, Karakaj (do 2012. deo naselja Zvornik), Kiseljak, Kitovnice, Klisa, Kozluk, Kostijerevo, Križevići, Kula Grad, Kučić Kula, Liješanj, Liplje (do 2012. deo ukinutog naselja Snagovo Donje), Malešić (do 2012. Malešići), Novo Selo, Oraovac (do 2012. deo Guštera), Odžačina (do 2012. deo naselja Jusići), Pađine, Paljevići, Petkovci, Potočani, Roćević, Samari (do 2012. deo ukinutog naselja Snagovo Donje), Skočić, Snagovo (do 1955. godine Srpsko Snagovo), Sopotnik, Srednji Šepak (do 2012. deo naselja Gornji Šepak), Sultanovići (do 2012. deo Kule Grad), Tabanci, Trnovica, Tršić, Ugljari, Ulice (do 2011. deo Čelopeka), Cer (do 2012. deo naselja Kučić Kula), Čelopek i Šetići.

I[uredi]

Istočni Drvar[uredi]

Područje opštine Istočni Drvar čine naseljena mjesta:

Potoci, Srnetica i Uvala.

Istočni Mostar[uredi]

Područje opštine Istočni Mostar čine naseljena mjesta:

Zijemlje, Kamena i Kokorina.

Istočno Sarajevo[uredi]

Grad Istočno Sarajevo čine gradske opštine: opština Istočna Ilidža, opština Istočni Stari Grad, opština Istočno Novo Sarajevo, opština Pale, opština Sokolac i opština Trnovo.

Istočna Ilidža[uredi]

Područje opštine Istočna Ilidža čine naseljena mjesta:

Gornje Mladice, Kasindo, Krupac, Sarajevo Dio-Ilidža i Sarajevo Dio-Sarajevo Novi Grad.

Istočni Stari Grad[uredi]

Područje opštine Istočni Stari Grad čine naseljena mjesta:

Blizanci, Bulozi, Vuknić, Vučja Luka, Gornje Biosko, Gornje Međuše, Dovlići, Donje Biosko, Donje Međuše, Kumane, Lipnik, Njemanica, Rakova Noga, dio Starog Grada, Sirovine, Studenkovići, Faletići, Hreša i Šljeme.

Istočno Novo Sarajevo[uredi]

Područje opštine Istočno Novo Sarajevo čine naseljena mjesta:

Klek, Kozarevići, Lukavica, Miljevići, Petrovići, dio Novog Sarajeva, Tvrdimići i Toplik.

Pale[uredi]

Područje opštine Pale čine naseljena mjesta:

Bjelogorci, Bljuštevac, Bogovići, Brdarići, Brdo, Brezovice, Brnjica, Buđ, Vinograd, Vlahovići, Gluhovići, Gornja Vinča, Gornja Ljubogošta, Gornje Pale, Gornji Pribanj, Gorovići, Gradac, Gute, Donja Vinča, Donja Ljubogošta, Jasik, Jahorina, Jelovci, Kadino Selo, Kamenica, Kasidoli, Kosmaj, Kostreša, Kračule, Luke, Miošići, Modrik, Mokro, Nehorići, Pavlovac, Pale, Petovići, Podvitez, Podgrab, Podloznik, Podmedenik, Ponor, Prača, Prutine, Pustopolje, Radonjići, Rakite, Rakovac, Rogoušići, Rosulje, Saice, Sinjevo, Sjetlina, Srednje, Stajna, Stambolčić, Strane, Sumbulovac, Turkovići, Ćemanovići, Udež, Hotočina i Šip.

Sokolac[uredi]

Područje opštine Sokolac čine naseljena mjesta:

Baltići, Bandin Odžak, Banja Lučica, Barnik, Bećari, Bereg, Berkovići*, Bijela Voda, Bjelasovići, Bjelosavljevići, Borovac, Brejakovići, Bukovik, Vidrići, Vraneši, Vrapci, Vražići, Vrhbarje, Vrhovina, Vrutci, Vukosavljevići, Gazivode, Gornji Drapnići*, Gornji Kalimanići, Gornji Poretak, Grbići, Gurdići*, Donje Babine, Donje Gire, Donji Drapnići, Donji Kalimanići, Drecelj*, Dugančići*, Đedovci, Žljebovi, Žulj, Žunovi, Zagrađe, Imamovići, Jabuka, Jasik, Kadića Brdo, Kalauzovići, Kaljina, Kazmerići, Klečkovac, Knežina, Kolakovići*, Košutica, Krajšići*, Kruševci, Kruševo*, Kula, Kusače, Kuti, Mandra, Mangurići*, Margetići, Medojevići, Meljine, Miletci, Miletine, Mičivode, Nepravdići, Nehorići, Novo Selo, Novoseoci, Ozerkovići, Pavičići, Parževići, Pediše, Pihlice, Pobratci, Podkrajeva, Podromanija, Preljubovići, Prinčići, Pusto Selo, Ravna Romanija, Rijeća, Rudine, Selišta, Sijerci, Smrtići, Sokolac, Sokolovići, Točionik, Turkovići, Hrastišta, Cvrčići, Čavarine, Čitluci, Džindići, Šahbegovići, Šenkovići, Šaševci* i Širijevići.

Trnovo[uredi]

Područje opštine Trnovo čine naseljena mjesta:

Bašci, Bistročaj, Bogatići, Boljanovići, Vrbovnik, Govedovići, Godinja, Grab, Gračanica, Divčići, Donja Presjenica, Zabojska, Ilovice, Jablanica, Kijevo, Klanac, Kozija Luka, Milje, Podivič, Rajski Do, Slavljevići, Tošići, Trnovo, Turovi i Ulobići.

J[uredi]

Jezero[uredi]

Područje opštine Jezero čine naseljena mjesta:

Barevo, Borci, Bravnice, Drenov Do, Đumezlije, Jezero, Kovačevac, Ljoljići, Perućica, Prisoje i Čerkazovići.

K[uredi]

Kalinovik[uredi]

Područje opštine Kalinovik čine naseljena mjesta:

Bak, Božanovići, Bojići, Boljanovići, Borija, Brda, Bukvica, Varizi, Varoš, Vihovići, Vlaholje, Vezac, Vrhovina, Vujinovići, Golubići, Gradina, Graiseljići, Daganj, Dobro Polje, Dubrava, Jablanići, Jažići, Jezero, Jelašca, Kalinovik, Klinja, Kovačići, Kolakovići, Krbljine, Kruščica, Kuta, Kutine, Ljusići, Mekoča, Mojkovići, Mjehovina, Mosorovići, Mušići, Nedavić, Okolišta,Obalj, Obrnja, Osija, Plačikus, Pločnik, Popovići, Porija, Presjedovac, Prević, Rajac, Rastovac, Ruđice, Sela, Sijerča, Sočani, Strane, Susječno, Sedomine, Tmuše, Tomišlja, Trešnjevica, Trnovica, Tuhobić, Ulog, Unukovići, Hreljići, Cerova, Čakli, Čestaljevo i Šivolji.

Kneževo[uredi]

Područje opštine Kneževo čine naseljena mjesta:

Bastaji, Bokani, Borak, Bregovi, Vlatkovići, Golo Brdo, Gornji Korićani, Donji Korićani, Živinice, Imljani, Javorani, Kneževo, Kobilja, Kostići, Mokri Lug, Paunovići, Rađići, Ćukovac, Čarići i Šolaji.

Kozarska Dubica[uredi]

Područje opštine Kozarska Dubica čine naseljena mjesta:

Aginci, Babinac, Bačvani, Bijakovac, Bjelajci, Božići, Brekinja, Veliko Dvorište, Verija, Vlaškovci, Vojskova, Vrioci, Gornja Gradina, Gornjoselci, Gunjevci, Demirovac, Dizdarlije, Donja Gradina, Donja Jutrogošta, Donja Slabinja, Donji Jelovac, Draksenić, Jasenje, Johova, Jošik, Kadin Jelovac, Klekovci, Knežica, Kozarska Dubica, Komlenac, Košuća, Koturovi, Kriva Rijeka, Maglajci, Malo Dvorište, Međeđa, Međuvođe, Mirkovac, Mlječanica, Mrazovci, Murati, Novoselci, Odžinci, Parnice, Pobrđani, Pucari, Rakovica, Sjeverovci, Sključani, Sreflije, Strigova, Suvaja, Tuključani, Ćuklinac, Ušivac, Furde, Hadžibajir, Hajderovci, Čelebinci, Čitluk, Ševarlije i Špilja.

Kostajnica[uredi]

Područje opštine Kostajnica čine naseljena mjesta:

Gornja Slabinja, Grdanovac, Gumljani, Zovik, Kalenderi, Kostajnica, Mrakodol, Mraovo Polje, Petrinja, Pobrđani, Podoška i Tavija.

Kotor Varoš[uredi]

Područje opštine Kotor Varoš čine naseljena mjesta:

Baština, Bilice, Boljanići, Borci Gornji, Borci Donji, Vagani, Varjače, Večići, Viševice, Vranić, Vrbanjci, Garići, Grabovica, Gluha Bukovica, Duratovci, Zabrđe, Zaselje, Jakotina, Kotor Varoš, Kruševo Brdo I, * Kruševo Brdo II, Liplje, Maljeva, Maslovare, Raštani, Obodnik, Orahova, Palivuk, Plitska, Podbrđe, Podosoje, Postoje, Prisočka, Ravne, Radohova, Selačka, Sokoline, Stopan, Tovladić, Ćorkovići, Hadrovci, Hrvaćani, Šibovi i Šiprage.

Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma najveći dio opštine Kotor Varoš ušao je u sastav Republike Srpske. U sastav Federacije BiH ušli su manji dijelovi naseljenix mjesta Kruševo Brdo I i Kruševo Brdo II, dok je u sastav opštine Kotor Varoš ušao manji dio naseljenog mjesta Gluha Bukovica koje je prije rata pripadalo opštini Travnik.

Krupa na Uni[uredi]

Područje opštine Krupa na Uni čine naseljena mjesta:

Veliki Dubovik, Gornji Bušević, Donji Dubovik, Donji Petrovići, Mali Dubovik, Osredak, Otoka, Potkalinje, Srednji Bušević, Srednji Dubovik, Srednji Petrovići i Hašani.

Kupres[uredi]

Područje opštine Kupres čine naseljena mjesta:

Mrđanovci, Novo Selo, Rastičevo i Šemenovci.

L[uredi]

Laktaši[uredi]

Područje opštine Laktaši čine naseljena mjesta:

Aleksići, Aleksandrovac, Bakinci, Boškovići, Bukovica, Veliko Blaško, Glamočani, Devetina, Dovići, Drugovići, Jablan, Jakupovci, Jaružani, Kadinjani, Kobatovci, Koljani, Kosjerovo, Kriškovci, Krnete, Laktaši, Ljubatovci, Maglajani, Malo Blaško, Mahovljani, Milosavci, Miloševci, Mrčevci, Papažani, Petoševci, Rajčevci, Riječani, Slatina, Trn, Ćetojevići, Čardačani, Šeškovci i Šušnjari.

Lopare[uredi]

Područje opštine Lopare čine naseljena mjesta[a]:

Bobetino Brdo, Brijest, Brusnica, Vakuf, Visori, Vukosavci, Završje, Jablanica, Kovačica*, Kolimer*, Kozjak, Konjikovići, Koraj, Koretaši, Labucka, Lipovice, Lopare, Lopare Selo, Lukavica, Mačkovac, Milino Selo, Mirosavci, Mrtvica, Peljave, Piperi, Pirkovci, Podgora, Potraš, Priboj, Pukiš, Puškovac, Ratkovići*, Smiljevac, Tobut, Cviljevina*, Čelić* i Šibošnica*.

Lj[uredi]

Ljubinje[uredi]

Područje opštine Ljubinje čine naseljena mjesta:

Bančići, Varduša (gornja i donja), Vlahovići, Vođeni, Gleđevci, Grablje, Gradac, Dubočica, Žabica, Žrvanj, Ivica (gornja i donja), Kapavica, Krajpolje, Krtinje, Kruševica, Ljubinje, Mišljen, Obzir, Pocrnje, Pustipusi, Rankovci, Rđusi i Ubosko.

M[uredi]

Milići[uredi]

Područje opštine Milići čine naseljena mjesta:

Bačići, Bašča, Bešići, Bijelo Polje, Bišina, Bukovica Gornja, Bukovica Donja, Buljevići, Vandžići, Vitići, Višnjica, Vrtoče, Vukovići, Vukšići, Vukšić Polje, Gerovi, Glušac, Golići, Gornje Vrsinje, Gornji Zalukovik, Gradina, Gunjaci, Derventa, Donje Vrsinje, Dubačko, Dubnica, Dubnički Most, Dukići, Đile, Đurđevići, Žutica, Zabrđe, Zagrađe, Zaklopača, Jeremići, Kokanovići, Koprivno, Kostići, Kostrača, Krajčinovići, Lukavica, Lukići, Lukić Polje, Maćesi, Manovići, Marinkovići, Metaljka, Milići, Milića Brdo, Mišići, Nova Kasaba, Nurići, Pavkovići, Podbirač, Podgora, Pomol, Rajići, Raševo, Raškovići, Ristijevići, Rovaši, Rogač, Rupovo Brdo, Sebiočina, Skugrići, Stankovići, Stup, Supač, Toljevići, Todići, Tumače, Štedra i Štedrić.

Modriča[uredi]

Područje opštine Modriča čine naseljena mjesta:

Babešnica, Botajica, Vranjak, Garevac, Gornje Krečane, Dobra Voda, Dobrinja, Donji Skugrić, Dugo Polje, Jasenica, Kladari Gornji, Kladari Donji, Koprivna, Krčevljani, Kužnjača, Miloševac, Modriča, Riječani Gornji, Riječani Donji, Skugrić Gornji, Tarevci, Tolisa i Čardak.

Mrkonjić Grad[uredi]

Područje opštine Mrkonjić Grad čine naseljena mjesta:

Baljvine, Bjelajce, Brdo, Vlasinje, Gerzovo, Gornja Pecka, Gornja Podgorja, Gornji Baraći, Gornji Graci, Gustovara, Dabrac, Donja Pecka, Donja Podgorja, Donji Baraći, Donji Graci, Dubica, Jasenovi Potoci, Kopljevići, Kotor, Liskovica, Magaljdol, Majdan, Medna, Mlinište, Mrkonjić Grad, Okandžije, Orahovljani, Oćune, Podbrdo, Podorugla, Podrašnica, Stupari, Surjan, Trijebovo, Trnovo, Ubovića Brdo, Šehovci i Šibovi.

N[uredi]

Nevesinje[uredi]

Područje opštine Nevesinje čine naseljena mjesta:

Batkovići, Bežđeđe, Biograd, Bojišta, Borovčići, Bratač, Budisavlje, Gaj, Gornja Bijenja, Gornji Drežanj, Gornji Lukavac, Grabovica, Donja Bijenja, Donji Drežanj, Donji Lukavac, Dramiševo, Žiljevo, Žuberin, Zaborani, Zalom, Zalužje, Zovi Do, Jasena, Jugovići, Kifino Selo, Kljen, Kljuna, Kovačići, Krekovi, Kruševljani, Lakat, Luka, Miljevac, Nevesinje, Odžak, Plužine, Podgrađe, Postoljani, Presjeka, Pridvorci, Prkovići, Rabina, Rast, Rilja, Rogače, Seljani, Slato, Sopilja, Studenci, Trusina, Ćesim (Česim), Udrežnje, Hrušta, Humčani, Šehovina i Šipačno.

Novi Grad[uredi]

Područje opštine Novi Grad čine naseljena mjesta:

Ahmetovci, Blagaj Japra, Blagaj Rijeka, Blatna, Vedovica, Velika Žuljevica, Velika Rujiška, Vitasovci, Gornje Vodičevo, Gornji Agići, Gornji Rakani, Grabašnica, Devetaci, Dobrljin, Donje Vodičevo, Donji Agići, Donji Rakani, Johovica, Jošava, Kršlje, Kuljani, Lješljani, Mazić, Mala Žuljevica, Mala Krupska Rujiška, Mala Novska Rujiška, Maslovare, Matavazi, Novi Grad, Petkovac, Poljavnice, Prusci, Ravnice, Radomirovac, Rakovac, Rašće, Rudice, Svodna, Sokolište, Suhača, Trgovište, Ćele, Hozići, Cerovica, Crna Rijeka, Čađavica Donja, Čađavica Donja i Čađavica Srednja.

Novo Goražde[uredi]

Područje opštine Novo Goražde čine naseljena mjesta:

Bašabulići, Blagojevići, Bogdanići, Borak Brdo, Borova, Bošanje, Bučje, Vlahovići, Vranpotok, Vučetić, Gaj, Gojčevići, Gradac, Gromila, Donja Sopotnica, Donje Selo, Dragovići, Dragolji, Živojevići, Žigovi, Žitovo, Žuželo, Zakalje, Zapljevac, Zemegresi, Zidine, Zorlaci, Zubovići u Oglečevi, Jabuka, Kazagići, Kanlići, Karauzovići, Karovići, Kopači, Kostenik, Krašići, Kreča, Ljeskovik, Mašići, Milanovići, Našćenje, Nevorići, Novakovići, Novo Goražde, Oglečeva, Odžak, Podkozara Gornja, Podkozara Donja, Podmašići, Podmeljine, Podhomara, Pribjenovići, Prolaz, Pršeši, Radijevići, Radići, Radmilovići, Ropovići, Rusanj, Seoca, Slatina, Sopotnica, Surovi, Trebeševo, Ustiprača, Uhotići, Hajradinovići, Hladila, Hrid, Hrušanj, Hubjeri, Džuha, Šovšići i Šućurići.

O[uredi]

Osmaci[uredi]

Područje opštine Osmaci čine naseljena mjesta:

Borogovo, Viličevići, Gojčin, Zelina, Kosovača, Kulina, Kusonje, Matkovac, Mahala, Osmaci, Rakino Brdo, Sajtovići, Hajvazi, Caparde, Šarci* i Šeher.

Opština je formirana od dijelova opštine Kalesija, koji su pripali Republici Srpskoj nakon Dejtonskog sporazuma.

Oštra Luka[uredi]

Područje opštine Oštra Luka čine naseljena mjesta:

Batkovci, Budimlić Japra, Garevica, Gornja Kozica, Gornja Tramošnja, Donja Kozica*, Donja Tramošnja*, Duge Njive, Zenkovići*, Koprivna, Marini, Mrkalji, Ovanjska, Oštra Luka, Podvidača, Sasina, Slatina, Stara Rijeka, Hadrovci, Halilovci, Hazići, Usorci i Škrljevita.

Dijelovi prijeratnih naseljenih mjesta Donja Kozica, Gornja Kozica, Gornja Tramošnja, Hadrovci, Koprivna, Mrkalji, Podvidača, Sasina, Slatina, Stara Rijeka, Škrljevita i Trnova pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine, tj. federalnoj opštini Sanski Most.

P[uredi]

Pelagićevo[uredi]

Područje opštine Pelagićevo čine naseljena mjesta:

Blaževac, Gornja Tramošnica, Gornje Ledenice, Donja Tramošnica, Donje Ledenice, Njivak, Orlovo Polje, Pelagićevo, Porebrice, Samarevac i Turić.

Petrovac[uredi]

Područje opštine Petrovac čine naseljena mjesta:

Bravski Vaganac, Bukovača, Bunara, Drinić, Klenovac i Podsrnetica.

Petrovo[uredi]

Područje opštine Petrovo čine naseljena mjesta:

Kakmuž, Kaluđerica (ranije Vasiljevci i Stupari), Karanovac, Krtova, Petrovo, Porječina i Sočkovac.

Prijedor[uredi]

Područje opštine Prijedor čine naseljena mjesta:

Ališići, Babići, Bistrica, Bišćani, Božići, Brđani, Brezičani, Briševo, Busnovi, Veliko Palančište, Gaćani, Gomjenica, Gornja Dragotinja, Gornja Jutrogošta, Gornja Puharska, Gornja Ravska, Gornji Volar, Gornji Garevci, Gornji Jelovac, Gornji Orlovci, Gradina, Dera, Donja Dragotinja, Donja Ravska, Donji Volar, Donji Garevci, Donji Orlovci, Žune, Zecovi, Jaruge, Jelićka, Jugovci, Kalajevo, Kamičani, Kevljani, Kozarac, Kozaruša, Krivaja, Lamovita, Ljeskare, Ljubija, Malo Palančište, Marini, Marićka, Miljakovci, Miska Glava, Niševići, Ništavci, Omarska, Orlovača, Pejići, Petrovo, Petrov Gaj, Prijedor, Rakelići, Rakovčani, Raljaš, Rasavci, Rizvanovići, Saničani, Tisova, Tomašica, Trnopolje, Ćela, Hambarine, Hrnići, Cikote, Crna Dolina, Čarakovo, Čejreci, Čirkin Polje i Šurkovac.

Prnjavor[uredi]

Područje opštine Prnjavor čine naseljena mjesta:

Babanovci, Brezik, Velika Ilova, Vršani, Gajevi, Galjipovci, Gornja Ilova, Gornja Mravica, Gornji Vijačani Dio, Gornji Galjipovci, Gornji Palačkovci, Gornji Smrtići, Gornji Štrpci, Grabik Ilova, Gusak, Doline, Donja Ilova, Donja Mravica, Donji Vijačani, Donji Galjipovci, Donji Palačkovci, Donji Smrtići, Donji Štrpci, Drenova, Jadovica, Jasik, Kokori, Konjuhovci, Karać, Kremna, Kulaši, Lišnja, Lužani, Maćino Brdo, Mravica, Mračaj, Mujinci, Naseobina Babanovci, Naseobina Lišnja, Naseobina Hrvaćani, Novo Selo, Okolica, Orašje, Otpočivaljka, Paramije, Pečeneg Ilova, Popovići, Potočani, Prnjavor, Prosjek, Puraći, Ralutinac, Ratkovac, Skakavci, Srpovci, Hrvaćani, Crkvena, Čivčije, Čorle, Šarinci, Šereg Ilova, Šibovska i Štivor.

R[uredi]

Ribnik[uredi]

Područje opštine Ribnik čine naseljena mjesta:

Busije, Velijašnica, Velije, Gornja Previja, Gornja Slatina, Gornje Ratkovo, Gornje Sokolovo, Gornji Vrbljani, Gornji Ribnik, Donja Previja, Donja Slatina, Donje Ratkovo, Donje Sokolovo, Donji Ribnik, Donji Vrbljani, Dragoraj, Zableće, Jarice, Ljubine, Rastoka, Sitnica, Sredice, Stražice, Treskavac, Crkveno, Čađavica i Hasići.

Rogatica[uredi]

Područje opštine Rogatica čine naseljena mjesta: Agarovići, Babljak, Begzadići, Berkovići, Beći, Beheći, Bjelogorci, Blažujevići, Božine, Borač, Borika, Borovac, Borovsko, Brankovići, Brda, Brezje, Brčigovo, Bulozi, Burati, Varošište, Vragolovi, Vražalice, Vrasalići, Vratar, Vrelo, Vrlazje, Gazije, Godomilje, Golubovići, Grivci, Guždelji, Gučevo, Dobrače, Dobrašina, Dobromerovići, Dobroučići, Drobnići, Dub, Dumanjići, Đedovići, Žepa, Živaljevići, Živaljevina, Zagajevi, Zagorice, Zakomo, Ziličina, Jarovići, Jasenice, Kamen, Karačići, Kovanj, Kozarde, Kozići, Kopljevići, Kramer Selo, Krvojevići, Kujundžijevići, Kukavice, Kusuci, Lađevine, Laze, Lepenica, Lubardići, Ljubomišlje, Maravići, Mahala, Medna Luka, Mesići, Mislovo, Mrgudići, Nahota, Obrtići, Okruglo, Orahovo, Osovo, Otričevo, Pavičina Kula, Pašić Kula, Pešurići, Pijevčići, Planje, Pljesko, Plješevica, Podgaj, Pokrivenik, Potkom, Pribošijevići, Pripečak, Prosječeno, Purtići, Radič, Rađevići, Rakitnica, Ribioc, Rogatica, Rusanovići, Seljani, Sjeversko, Sjemeć, Slap, Sočice, Stara Gora, Stari Brod, Starčići, Stjenice, Stop, Strmac, Sudići, Surovići, Trnovo, Ferizovići, Čavčići, Čadovina, Čubrići, Šatorovići, Šena Krena, Šetići, Šljedovići, Šljivno i Štavanj.

Rudo[uredi]

Područje opštine Rudo čine naseljena mjesta:

Arbanasi, Arsići, Bare, Bijelo Brdo, Biševići, Bjelugovina, Bjelušine, Bjeljevine, Blizna, Bovan, Božovići, Boranovići, Budalice, Vagan, Viti Grab, Gaočići, Gojava, Gornja Rijeka, Gornja Strmica, Gornje Cikote, Gornji Ravanci, Grabovik, Grivin, Danilovići, Dolovi, Donja Rijeka, Donja Strmica, Donje Cikote, Donji Ravanci, Dorići, Dubac, Dugovječ, Zagrađe, Zarbovina, Zlatari, Zubač, Zubanj, Janjići, Knjeginja, Kovači, Kosovići, Kula, Ljutava, Međurečje, Mikavice, Mioče, Misajlovina, Mokronozi, Mrsovo, Nikolići, Obrvena, Omarine, Omačina, Oputnica, Orah, Oskoruša, Pazalje, Past, Peljevići, Petačine, Plema, Polimlje, Popov Do, Pohare, Prebidoli, Pribišići, Prijevorac, Ravne Njive, Radoželje, Rakovići, Resići, Rudo, Rupavci, Sastavci, Setihovo, Sokolovići, Stankovača, Staro Rudo, Strgači, Strgačina, Trbosilje, Trnavci, Trnavci kod Rudog, Uvac, Ustibar, Cvrkote, Čavdari, Džihanići, Šahdani i Štrpci.

S[uredi]

Srbac[uredi]

Područje opštine Srbac čine naseljena mjesta:

Bajinci, Bardača, Brezovljani, Brusnik, Vlaknica, Gaj, Glamočani, Gornja Lepenica, Gornji Kladari, Gornji Srđevići, Donja Lepenica, Donji Kladari, Donji Srđevići, Dugo Polje, Ilićani, Inađol, Kaoci, Kobaš, Korovi, Kukulje, Lilić, Nova Ves, Novi Martinac, Nožičko, Povelič, Prijebljezi, Rakovac, Razboj Ljevčanski, Razboj Župski, Resavac, Selište, Seferovci, Sitneši, Sitneši Mali, Srbac, Srbac Selo, Stari Martinac, Ćukali i Crnaja.

Srebrenica[uredi]

Područje opštine Srebrenica čine naseljena mjesta:

Babuljice, Bajramovići, Beširevići, Blažijevići, Božići, Bostahovine, Brakovci, Brežani, Brezovice, Bujakovići, Bučinovići, Bučje, Velika Daljegošta, Viogor, Gaj, Gladovići, Gođevići, Gornji Potočari, Gostilj, Dimnići, Dobrak, Donji Potočari, Žabokvica, Žedanjsko, Kalimanići, Karačići, Klotjevac, Kostolomci, Krnjići, Krušev Do, Kutuzero, Liješće, Likari, Lipovac, Luka, Ljeskovik, Mala Daljegošta, Međe, Milačevići, Miholjevine, Moćevići, Nogačevići, Obadi, Opetci, Orahovica, Osatica, Osmače, Osredak, Pale, Palež, Peći, Pećišta, Petriča, Podgaj, Podosoje, Podravno, Poznanovići, Postolje, Pribidoli, Pribojevići, Prohići, Pusmulići, Radoševići, Radovčići, Rađenovići, Ratkovići, Sase, Skelani, Skenderovići, Slatina, Srebrenica, Staroglavice, Sulice, Sućeska, Tokoljak, Toplica, Ćićevci, Urisići, Fojhar, Crvica i Šubin.

T[uredi]

Teslić[uredi]

Područje opštine Teslić čine naseljena mjesta:

Banja Vrućica, Bardaci, Barići, Bijelo Bučje, Blatnica*, Brić, Buletić, Vitkovci, Vlajići, Vrela*, Gomjenica, Gornja Radnja, Gornja Vrućica, Gornje Liplje, Gornji Očauš, Gornji Ranković, Gornji Ružević, Gornji Teslić, Donji Očauš, Donji Ranković, Donji Ružević, Dubrave, Đulići, Žarkovina, Jasenova, Jezera*, Kalošević*, Kamenica, Komušina Gornja, Komušina Donja, Kuzmani, Mladikovine, Osivica, Parlozi, Pribinić, Radešići, Rajševa, Rastuša, Rudo Polje, Slatina, Stenjak*, Studenci, Teslić, Ugodnovići, Ukrinica, Čečava i Šnjegotina Gornja.

Dijelovi naseljenih mjesta Mrkotić, Kalošević, Blatnica i Jezera.

Trebinje[uredi]

Područje opštine Trebinje čine naseljena mjesta:

Aranđelovo, Arbanaška, Arslanagića Most, Baonine, Begović Kula, Bijelač, Bijograd, Bioci, Bihovo, Bogojević Selo, Bodiroge, Borilovići, Brani Do, Brova, Budoši, Bugovina, Veličani, Velja Gora, Vladušići, Vlasače, Vlaška, Volujac, Vrpolje Zagora, Vrpolje Ljubomir, Vučija, Glavinići, Gojšina, Gola Glavica, Gomiljani, Gornja Kočela, Gornje Vrbno, Gornje Grančarevo, Gornje Čičevo, Gornji Orahovac, Grab, Grbeši, Grbići, Grkavci, Grmljani, Desin Selo, Diklići, Do, Dobromani, Dodanovići, Dolovi, Domaševo, Donja Kočela, Donje Vrbno, Donje Grančarevo, Donje Čičevo, Donji Orahovac, Dračevo, Dražin Do, Drijenjani, Dubljani, Dubočani, Duži, Đedići, Žakovo, Ždrijelovići, Željevo, Župa, Zagora, Zgonjevo, Jazina, Janjač, Jasen, Jasenica Lug, Jušići, Klikovići, Klobuk, Kovačina, Konjsko, Korlati, Kotezi, Kraj, Krajkovići, Kremeni Do, Krnjevići, Kučići, Kunja Glavica, Lapja, Lastva, Lokvice, Lomači, Lug, Lušnica, Ljekova, Ljubovo, Marić Međine, Mesari, Mionići, Morče, Mosko, Mrkonjići, Mrnjići, Necvijeće, Nikontovići, Ograde, Orašje Zubci, Orašje Popovo, Orašje Površ, Parojska Njiva, Petrovići, Pijavice, Podvori, Podosoje, Podstrašivica, Podštirovnik, Poljice Popovo, Poljice Čičevo, Prhinje, Pridvorci, Rapti Bobani, Rapti Zupci, Rasovac, Sedlari, Skočigrm, Slivnica Površ, Staro Slano, Strujići, Taleža, Todorići, Trebijovi, Trebinje, Tuli, Tulje, Turani, Turica, Turmenti, Tvrdoš, Ubla, Uvjeća, Ugarci, Ukšići, Hum, Cerovac, Cicina, Čvarići, Šarani i Šćenica Ljubomir.

U[uredi]

Ugljevik[uredi]

Područje opštine Ugljevik čine naseljena mjesta:

Atmačići, Bogutovo Selo, Glinje, Gornja Krćina, Gornja Trnova, Donja Krćina, Donja Trnova, Zabrđe, Janjari, Jasenje*, Jasikovac*, Korenita, Maleševci, Mezgraja, Mukat Stankovići, Ravno Polje, Sarije, Srednja Trnova, Stari Ugljevik, Tursunovo Brdo*, Tutnjevac, Ugljevik, Ugljevik Selo i Ugljevička Obrijež.

Dijelovi naseljenih mjesta Tursunovo Brdo, Jasenje i Jasikovac.

F[uredi]

Foča[uredi]

Područje opštine Foča čine naseljena mjesta:

Anđelije, Bastasi, Beleni, Biokovo, Birotići, Bogavići, Borovinići, Borje, Brajići, Brajkovići, Brod, Brusna, Budanj, Bujakovina, Bunovi, Velenići, Vikoč, Vitine, Vojnovići, Vranjevići, Vrbnica, Vukušići, Vučevo, Glušca, Govza, Godijeno, Gostičaj, Gradac, Grandići, Grdijevići, Daničići, Derolovi, Dragočava, Dragojevići, Drače, Đeđevo, Željevo, Zavait, Zakmur, Zubovići, Igoče, Izbišno, Jasenovo, Jeleč, Ječmišta, Jošanica, Kolun, Kozarevina, Kozja Luka, Kosman, Kratine, Krna Jela, Kunduci, Kruševo, Kunovo, Kuta, Ljubina, Mazoče, Meštrevac, Miljevina, Mirjanovići, Mješaji, Marevo, Orahovo, Papratno, Patkovina, Paunci, Poljice, Popov Most, Potpeće, Prevrać, Prijeđel, Prisoje*, Puriši, Radojevići*, Rodijelj*, Rijeka, Slatina, Sorlaci*, Susješno (Susječno), Tečići, Tjentište, Tođevac, Toholji, Trbušće, Trtoševo, Tvrdaci, Ćurevo, Fališi, Filipovići*, Foča, Cvilin*, Cerova Ravan, Crnetići, Hum, Huseinovići, Čelebići, Čelikovo Polje, Škobalji, Štović i Šuljci.

H[uredi]

Han Pijesak[uredi]

Područje opštine Han Pijesak čine naseljena mjesta:

Babine Gornje, Berkovina, Brložnik, Gođenje, Žeravice, Japaga, Jelovci, Kraljevo Polje, Kram, Krivače, Kusače, Karaula*, Malo Polje, Mrkalji, Nevačka, Nerići, Pjenovac, Plane, Podžeplje (Podžeplje), Podkozlovača, Ravanjsko, Rečica*, Rijeke, Rubinići*, Stoborani, Džimrije i Han Pijesak.

Č[uredi]

Čajniče[uredi]

Područje opštine Čajniče čine naseljena mjesta:

Avlija, Batkovići, Batovo, Batotići, Bezujno, Borajno, Brezovice, Bučkovići na Bezujanci, Glamočevići, Gložin, Đakovići, Zaborak, Ifsar, Kamen, Kapov Han, Karovići, Krstac, Lađevci, Luke, Međurječje, Metaljka, Milatkovići, Miljeno, Mištar, Podavrelo, Ponikve, Prvanj, Slatina, Staronići, Stopići, Sudići, Todorovići, Trpinje, Tubrojevići, Hunkovići i Čajniče.

Čelinac[uredi]

Područje opštine Čelinac čine naseljena mjesta:

Babići, Balte, Basići, Branešci Gornji, Branešci Donji, Brezičani, Vijačani Gornji (zaselak Jankovići), Grabovac, Dubrava Nova, Dubrava Stara, Jošavka Gornja, Jošavka Donja, Kablovi, Kamenica, Lađevci, Lipovac, Markovac, Memići, Mehovci, Miloševo, Opsječko, Popovac, Skatavica, Crni Vrh, Čelinac, Čelinac Gornji, Šahinovići, Šnjegotina Velika, Šnjegotina Donja, Šnjegotina Srednja i Štrbe.

Š[uredi]

Šamac[uredi]

Područje opštine Šamac čine naseljena mjesta:

Batkuša, Brvnik*, Gajevi, Gornja Slatina, Gornji Hasić, Grebnice*, Donja Slatina, Donji Hasić, Zasavica, Kornica, Kruškovo Polje, Lugovi, Novo Selo, Njegoševo*, Obudovac, Pisari, Srednja Slatina, Tišina, Tursinovac*, Gornja i Donja Crkvina, Šamac i Škarić.

Šekovići[uredi]

Područje opštine Šekovići čine naseljena mjesta:

Akmačići, Ašćerići, Bašići, Betanj, Bijelo Polje, Bobari, Bobarsko polje, Velika Njiva, Vidakovići, Vrelo, Vreljansko polje, Gačići, Dobrić, Dole, Dubačkići, Đurići, Željeznik, Zidonje, Zupci, Javor, Jakovice, Jelačići, Kalabače, Kaštjelj, Korjen, Lukići, Majdan, Markovići, Mijići, Milovanovići, Pavlovići, Papraća, Pelemiši, Petrovići, Plazače, Pobedarje, Podpola, Raševo, Selište, Stanimirovići, Strmica, Stupari, Sučani, Tepen, Tišča, Trnovo, Tupanari, Udbina, Čanići, Džanojevići i Šekovići.

Šipovo[uredi]

Područje opštine Šipovo čine naseljena mjesta:

Babići, Babin Do, Bešnjevo, Brdo, Brđani, Vagan, Vodica, Volari, Vražić, Gorica, Gornji Mujdžići, Grbavica, Greda, Donji Mujdžići, Dragnić, Dragnić Podovi, Duljci, Đukići, Jusići, Kneževići, Kozila, Krčevine, Lipovača, Lubovo, Lužine, Ljuša*, Majevac, Močioci, Natpolje, Olići, Odžak*, Pljeva, Podobzir, Podosoje, Pribelja*, Pribeljci, Popuže, Sarići, Sokolac, Stupna, Todorići, Trnovo, Hasanbegovci*, Hatkovci*, Hrbine*, Crepulje*, Čifluk, Čuklić i Šipovo.

Vidi još[uredi]

Napomene[uredi]

  1. ^ Dijelovi naseljenih mjesta: Kovačica, Kolimer, Ratkovići, Cviljevina, Čelić i Šibošnica.

Reference[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]