Rajko Petrov Nogo

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Rajko Nogo
Nogo.jpg
Rajko Petrov Nogo
Datum rođenja (1945-05-13)13. maj 1945.(73 god.)
Mesto rođenja Borija, opština Kalinovik
 DFJ
Škola Univerzitet u Sarajevu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Rajko Petrov Nogo (Borija, opština Kalinovik, 13. maj 1945[1]) srpski je pjesnik, esejista i književni kritičar. Redovni je član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i član Senata Republike Srpske.

Biografija[uredi]

Završio je Učiteljsku školu u Sarajevu, diplomirao je Jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik na sarajevskom Filozofskom fakultetu, a magistrirao na Filološkom fakultetu u Beogradu[1]. Radio je kao urednik u izdavačkom preduzeću „Veselin Masleša“ do 1982, zatim kao urednik beogradskog BIGZ-a od 1982. do 1999.[2] Od 2000. Predaje poeziju i kritiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.[3][2] Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004.[3] Član je Udruženja književnika Srbije. Upravni odbor Udruženja književnika Srbije ga je 30. marta 2012. predložio za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti.[4]

Član je prvog saziva Senata Republike Srpske od 1997, a ponovo je izabran 9. aprila 2009.[2]

Priznanja[uredi]

Dobitnik je 23 nagrade.[5]

Djela[uredi]

Do kraja 2007. objavio je 52 knjige.[5]

Poezija[uredi]

Objavio je zbirke pjesama:[8]

 • Zimomora, (1967)
 • Zverinjak, (1972)
 • Rodila me tetka koza, pjesme za djecu, (1977)
 • Bezakonje, (1977)
 • Planina i počelo, (1978)
 • Koliba i tetka koza, pjesme za djecu (1980)
 • Na kraju milenija, (1987)
 • Lazareva subota, (1989)
 • Lazareva subota i drugi dani, (1993)
 • Na kapijama raja, (1994)
 • Lirika, (1995)
 • Malo dokumentarnih detalja, (1998)
 • Nek pada snijeg gospode, (1999)
 • Najlepše pesme Rajka Petrova Noga, (priredio Đorđo Sladoje) (2001)
 • Neodremano oko, (2002)
 • Nije sve propalo, (2004)
 • U Vulovome dolu, (izabrane i nove pjesme) (2005)
 • Ječam i kaloper — glosa, (2006)
 • Ne tikaj u me, (2008)
 • Čovek se vraća kući, (izbor) (2010)

Kritike, eseji i studije[uredi]

 • De­la Raj­ka Pe­tro­va No­ga (pet knji­ga): Pe­sme, Pe­sme i no­te – Pe­sme za de­cu, Ese­ji, Kri­ti­ke, An­to­lo­gi­ja srp­skih ju­nač­kih pje­sa­ma, Za­vod za udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva Republike Srpske, Srpsko Sarajevo (2003)
 • Antologija Srpske junačke pjesme, (deset izdanja)
 • Antologija novijeg srpskog pesništva, Slovo, Vrbas (1998)
 • Jesi li živ, (1973)
 • Obilje i rasap materije, (1978)
 • Na Vukovoj stazi, (1987)
 • Suze i sokolari, (2003)
 • Zapiši to, Rajko,
 • Zapiši i napiši, Beogradska knjiga, Beograd (2012)
 • Pje­sme Alek­se Šan­ti­ća,
 • Po­e­zi­ja Jo­va­na Du­či­ća,
 • Po­e­zi­ja i pro­zu Bran­ka Ćo­pi­ća,
 • Oči na oba sve­ta, iz­bor iz po­e­zi­je i pu­to­pi­sne pro­ze Jo­va­na Du­či­ća
 • Soneti i poeme Skendera Kulenovića, (2010)
 • Pri­če kod vo­de Ća­mi­la Si­ja­ri­ća,

Reference[uredi]

 1. 1,0 1,1 Zarić, Z (13. 5. 2003). „Ko je ovaj čovek: Rajko Petrov Nogo (Suncokret s Kalinovika)”. Glas Javnosti. Pristupljeno 2. 12. 2009. 
 2. 2,0 2,1 2,2 „Rajko Petrov Nogo”. Beogradska knjiga. Pristupljeno 31. 3. 2012. 
 3. 3,0 3,1 „Akademik Rajko Petrov Nogo”. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. 2004. Pristupljeno 31. 3. 2012. 
 4. ^ „Za dopisne članove SANU predloženo 18 književnika”. Radio-televizija Republike Srpske. 30. 3. 2012. Pristupljeno 31. 3. 2012. 
 5. 5,0 5,1 „Književna novine, decembar 2007.”. Udruženje književnika Srbije. decembar 2007. Pristupljeno 31. 3. 2012. 
 6. ^ „Rajku Petrovu Nogi nagrada „Đuro Damjanović. Radio-televizija Republike Srpske. 27. 4. 2012. Pristupljeno 28. 4. 2012. 
 7. ^ Rajko Petrov Nogo dobitnik nagrade „Despotica mati Angelina“ („Politika“, 7. avgust 2015)
 8. ^ Letopis Matice srpske, Knj. 487, sv. 4, Novi Sad (april, 2011)

Spoljašnje veze[uredi]