Republika Srpska Krajina

Iz Vikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na: navigaciju, pretragu
Za druga značenja, pogledajte Krajina (višeznačna odrednica).
Republika Srpska Krajina
Himna
Bože pravde
Položaj RSK u Evropi
Položaj RSK u Evropi
Geografija
Kontinent Evropa
Regija Balkansko poluostrvo
Glavni grad Knin
Društvo
Službeni jezik srpski
Religija pravoslavlje
Politika
Oblik države republika
 — Predsednik Milan Babić (prvi)
Milan Martić (poslednji)
 — Premijer Risto Matković (prvi)
Milan Babić (poslednji)
Zakonodavna vlast Skupština Republike Srpske Krajine
Istorija
Istorijsko doba Savremeno doba
 — Osnivanje 19. decembar 1991.
 — Ukidanje 12. novembar 1995.
 — Status Bivša nepriznata država
Geografske i druge karakteristike
Površina  
 — ukupno 17.028 km²
Stanovništvo 433.600[1] (1993)
Valuta Dinar Republike Srpske Krajine
Zemlje prethodnice i naslednice
Republike Srpske Krajine
Prethodnice: Naslednice:
Flag of SFR Yugoslavia.svg SFR Jugoslavija Republika Hrvatska Flag of Croatia.svg
Flag of Croatia.svg Republika Hrvatska
Flag of Serbian Krajina (1991).svg SAO Kninska Krajina
Flag of the Republic of Eastern Slavonia - Baranja - and Western Syrmia.svg SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem
Flag of Serbian Krajina (1991).svg SAO Zapadna Slavonija
Portal:Istorija

Republika Srpska Krajina (skraćeno: Srpska Krajina, RSK ili samo Krajina), je bila međunarodno nepriznata država, koja je postojala između 1991. i 1995. godine.[2] i koju su većinski nastanjivali Srbi. Do 1995. (zajedno sa Republikom Srpskom) jednostrano se smatrala delom Savezne Republike Jugoslavije. Osnovana je na teritoriji tada već nezavisne, ali međunarodno nepriznate Republike Hrvatske. Zauzimala je površinu od 17.028 km2, što je oko 30,08% teritorije Socijalističke Republike Hrvatske[1].

Glavni grad RSK bio je Knin (12.331[3]), a ostali veći gradovi bili su: Vukovar (44.639[3]) i Petrinja (18.706[3]). Prema procenama Glavnog štaba SVK je sredinom 1993. godine, imala 435.595 stanovnika i površinu od 17.028 km2. Od ukupnog stanovništva, 91% činili su Srbi, 7% Hrvati i 2% ostali[4].

RSK se nezvanično graničila sa Hrvatskom, SR Jugoslavijom (tačnije Srbijom), Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom (odnosno sa Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine).

Najveći deo Republike Srpske Krajine Oružane snage Republike Hrvatske su zauzela u operaciji Bljesak (područje Zapadne Slavonije) i u operaciji Oluja (područja Severne Dalmacije, Like, Korduna i Banije) u maju i avgustu 1995. godine. Ovim operacijama i nakon njih izvršeno je etničko čišćenje nad srpskim stanovništvom na toj teritoriji, kada je ubijeno i proterano više od 250.000 Srba[5].

Deo teritorije RSK koji je obuhvatao Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Hrvatska vojska nije zauzela nego je Erdutskim sporazumom od 12. novembra 1995. godine pokrenut proces mirne reintegracije ovog područja u ustavno-pravni poredak Hrvatske. Proces mirne reintegracije se provodio pod upravom Ujedinjenih nacija (Misija UNTAES) i završen je 15. januara 1998. godine[6].

Nezavisnost Republike Srpske Krajine zvanično nije priznala ni jedna država sveta, uključujući i tadašnju SR Jugoslaviju.

Geografija[uredi]

Geografske regije RSK
Dinara, pogled iz Knina
Plitvice
Rastoke
Šume na Papuku

Republika Srpska Krajina se prostirala pravcem sjever — jug, odnosno istok — zapad (manjim delom) i imala je oblik izdužene elipse. Dužina RSK od hidroelektrane Peruča do sela Gradac na lijevoj obali rijeke Kupe na Kordunu (jug — sjever) i prema istoku kod Brezova Polja na planini Papuk u Zapadnoj Slavoniji bila je 350 km a od sela Apševci u Zapadnom Sremu (jug) do granice sa Mađarskom na rijeci Dunavu (sjever) oko 100 km[7]. Širina RSK od sela Donji Zemunik kod Zadra do trigonometra Orlovac (1485 metara), na sjeverni padinama planine Dinare na granice sa BiH bila je 86 km, a od sela Uštica na desnoj obali rijeke Save do Jasenovca, svega četiri kilometara. Granična linija sa Republikom Hrvatskom i Muslimansko-hrvatskom federacijom BiH (linija sjever) iznosila je 199 km, a granična linija UNPA Jug iznosila je 230 km[7].

Značajno je napomenuti da je RSK preko Gornjeg Karina i Donjeg Karina imala izlaz na Jadransko more.

RSK je bila sastavljena od tri enklave[4]:

 • Kninska Krajina uključujuči Severnu Dalmaciju, Liku, Kordun i Baniju.
 • Zapadna Slavonija. Većina ove regije je bila pod kontrolom hrvatskih jedinica sa kraja decembra 1991. godine. RSK je kontrolisala samo Okučani i dio Pakraca.
 • Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem.

Ove teritorije oficialno su bile geografske regije. Korpuski krajiške vojske su bile dislocirani po načinu jedna regija — jedan korpus. Po regijama je bio i popis stanovništva Srpske Krajine.

 • Sjeverna Dalmacija je oblast u jugozapadnom dijelu RSK. Ima površinu od 3.450 km2. Administrativno sjedište oblasti je Knin, koji je ujedno bio i glavni gra RSK. Uz kninsku, benkovačku, obrovačku i drnišku opštinu, postojala je i Srpska opština Zadar. Sjeverna Dalmacija je sastavni dio jedinstvenog srpskog prostora u Hrvatskoj. Razmještena je oko izvorišta i tokova rijeka Krke i Zrmanje i oko gornjeg toka rijeke Cetine. Na sjeveru i sjeveroistoku se graniči sa Likom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Predstavlja najbližu i najpogodniju vezu priobalnog pojasa i centara sa naseljima u unutrašnosti zapadnog Balkana. Prostor nije jednoličan, već se izvajaju posebne cjeline: ravnokotarska polja, kraške površine, kraška polja i planine. Zapadni i jugozapadni dio zauzimaju dijelovi Ravnih Kotara i Kistanjska ploča sa kanjonima Krke i Zrmanje do Zadra, Jadranske magistrale, Novigradskog ždrila i do Vranskog jezera. U sjevernom dijelu su obronci Velebita i drugih nižih planina, dok je na istoku Dinara. Između masiva Dinare i Velebita nalaze se Kninsko pollje i dolina Butižnice, a južnije Kosovo i Petrovo polje. U središnjem dijelu su planine Promina, Kozjak, Moseć i Svilaja.[8]
 • Lika (dio u sastavu RSK) je oblast između rijeka Zrmanje i Une i planina Velebita, Plješevice, Velike i Male Kapele. Čine je opštine Korenica, Donji Lapac, Gračac i Plaški. Površina je 4.808 km2. Geografski posmatrano, Lika je omeđena rijekama Zrmanjom na jugu, Unom na istoku, linijom Medak — Teslingrad (Lički Osik) — Vrhovine — Podum na zapadu i širom okolinom Plaškog na sjeveru. Lička regija ima svoje specifičnosti. Tu dominiraju planiski masivi Velebita, Plješevice i Male Kapele, te je, praktično uklještena između ovih planina. Poseban dar i biser prirode su čuvena Plitvička jezera.[9]
 • Kordun je oblast između planine Plješevice i Male Kapele, na jugozapadu, rijeka Mrežnice i Korane na zapadu, Kupe na sjeveru i Gline na istoku, te granice Republike Srpske Krajine i Bosne i Hercegovine na jugoistoku. Krajišku regiju Korduna činile su opštine Slunj, Krnjak, Vojnić i Vrginmost, koje su ujedno administrativni i privredni centri regije. Od većih naselja, po svojim prirodnim potencijalima (termalne vode) i uslovima za turizam, ističe se Topusko. Teren između visokih i rudnih dinarskih planina, sa dominantnom Petrovom gorom, ulegnut je slunjskom pločom koja je izbrazdana dubokim dolinama rijeka Korane, Mrežnice i Gline. Između njih su krajiške vrtače i dolovi. Južno od Korduna je Lika, u koju se ulazi preko Plitvičkih jezera.[10]
 • Zapadna Slavonija proteže se između rijeka Save na južnoj i Drave na sjevernoj granici. Zapadna granica prema RH određena je tokom rijeke Ilove, koja je nekada bila granica Vojne krajine. Istočna granica određena je prema djelu Donje Slavonije, rubnim djelovima opština Donji Miholjac, Orahovica, Slavonskom Požegom i Novom Gradiškom. U sastavu ove regije nalaze se opštine Okučani, Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Podravska Slatina, kao i srpski djelovi opština Virovitica, Orahlvica i Slavonska Požega. U RSK se nalazila opština Okučani, manji delovi pakračke i daruvarske i neki djelovi opština Grubišno Polje, Sisak i Podravska Slatina. Međutim, najveći dio tih srpskih prostora nalazio se u okupacionoj zoni Republike Hrvatske.[11]
 • Istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem (ili Podunavska Krajina) nalazi se između Dunava i Bosuta, Drave i mađarske granice predstavlja sjeveroistočni dio RSK. Opštine Beli Manastir, Tenja, Dalj, Vukovar i Mirkovci, kao i dijelovi opština Osijek, Vinkovci i Županja. U ovoj regiji čija je povrщina 2511 km2 živelo je oko 135.800 stanovnika.[12]

Naselja[uredi]

Pod kontrolom RSK su bila sledeća naselja:

Beli Manastir, Benkovac, Biskupija, Boričevac, Borovo Selo, Cetingrad, Dvor na Uni, Donji Lapac, Drniš, Ervenik, Erdut, Glina, Gračac, Vrginmost, Hrvatska Dubica, Kostajnica, Jagodnjak, Jasenovac, Lovinac, Kistanje, Knin, Korenica, Krnjak, Majur, Markušica, Maslenica, Negoslavci, Nunić, Obrovac, Okučani, Petrinja, Plitvice, Rakovica, Saborsko, Slunj, Sveti Rok, Šodolovci, Strmica, Topusko, Trpinja, Udbina, Vojnić, Vrhovine, Vrlika, Vukovar.[traži se izvor]

Istorija[uredi]

Za više informacija pogledajte: Srbi u Hrvatskoj

Vojna krajina[uredi]

Za više informacija pogledajte: Vojna krajina
Mapa Vojne Krajine

Srbi su na teritoriji buduće Republike Srpske Krajine živeli još od Srednjeg veka, još od pre invazije Otomanskog carstva na Balkan.[13][14] Na primer, prvo pominjanje Srba u Sremu, Slavoniji i Dalmaciji datira još od VII veka n. e. Većina srpskog stanovništva bila je tada naseljena u oblastima južne Dalmacije, gde su osnovali nekoliko svojih kneževina.[15][16][17] Prvi srpski manastir na teritoriji Kraljevine Hrvatske bio je manastir Krupa, osnovan 1317. godine od strane monaha koji su pobegli iz Bosne pred Turcima, sredstvima kralja Stefana Uroša II.[18] Otprilike u isto vreme, osnovan je i manastir Krka, čiji je ktitor bila princeza Jelena Šubić-Nemanjić, sestra kralja Stefana Uroša IV i žena hrvatskog velmože Mladena III Šubića.[18]

Krajiški vojnici

Nakon osvajanja Srbije i Bosne od strane Turaka, broj Srba u Krajini se znatno povećava, a mnogi Hrvati napuštaju ove prostore i sele se u gradove na jadranskoj obali ili u unutrašnjost Hrvatske i Mađarske.[19][20] Posle prvog zauzimanja grada Jajca od strane Turaka, 18.000 srpskih porodica preselilo se u i Ličku i Krbavsku županiju. Mađarski kralj Matvej Korvin ih je oslobodio od poreza i garantovao im slobodu veroispovesti, ali Srbi su trebali da štite granicu od turskih upada.[21] Kasnije, srpske izbeglice u drugim delovima Krajine dobijaju od Habsburške monarhije status granične milicije, koja je u zamenu za zemljište doživotno branila granicu sa turcima.[22]

Prema nekim istraživačima, za Habsburge je Vojna krajina bila svojevrsni rezervoar vojnih obveznika. Svaki sedmi građanin Krajine je bio graničar, dok je u ostalim delovima carstva odnos vojnika i civila bio 1:64.[23] Tokom svog postojanja, Vojna krajina je pretrpela brojne reforme i transformacije. Krajem XIX veka Vojna krajina je ukinuta, a njene oblasti su 1882. stavljene pod upravu Kraljevine Hrvatske i Slavonije u okviru zemalja pod Krunom Svetog Stefana (Mađarske)[24][25]

1918—1941[uredi]

Prema popisu stanovništva iz 1910. godine, pravoslavnh Srba na teritoriji hrvatsko-slavonskog područja bivše Vojne krajine, bilo je 649.453. A još mnogo hiljada Srba bilo je u Dalmaciji

Nakon ukidanja vojne organizacije intenzivirale su se političke aktivnosti Srba. Nastalo je nekoliko stranaka, od kojih su neke sarađivale sa hrvatskim strankama. Međutim, veliki broj hrvatskih političara, kao što je Ante Starčević i Josip Frank smatralo je Srbe stranim elementom i propagiralo srbofobiju.[26][27] Dok su Srbi dobili podršku od bana Kuena-Hedervarija, koga je postavila Budimpešta, neki hrvatski političari traže podršku u vladajućim krugovima u Beču. Nakon raspada Austro-Ugarske gotovo sve njegove južnoslovenske zemlje dobrovoljno postaju deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, država je bila centralizovana i ubrzo je prestala da zadovoljava raspoloženje hrvatskih masa koje žele suštinsku autonomiju ili nezavisnost. Ovo je komplikovalo odnose Hrvatske i Srbije i izazvalo niz političkih kriza.[28]

Prema popisu stanovništva iz 1910. godine, pravoslavnh Srba na teritoriji hrvatsko-slavonskog područja bivše Vojne krajine, bilo je 649.453.[25] Jedanaest godina kasnije, 1921. godine, na teritorije savremene Hrvatske i Srema (u današnje vreme u sastavu Srbije) živelo je 764,901 Srba, od kojih 658 769 na teritoriji hrvatsko-slavonskog područja bivše Vojne krajine i 106,132 u Dalmaciji.[29]

Drugi svetski rat i genocid nad Srbima[uredi]

Za više informacija pogledajte: Genocid nad Srbima u Drugom svjetskom ratu

Više autora tvrdi da je područje Hrvatske ostalo bez oko 500.000 Srba (oko 300.000 pobijenih po logorima i u drugim akcijama ustaša, i oko 200.000 prebeglih u Srbiju).[traži se izvor]

Hrvatsko proljeće[uredi]

Drastičan pritisak na Srbe u Hrvatskoj tokom SFRJ je bio pokušaj eliminacije Srba iz političkog, ekonomskog i kulturnog života u jeku masovnog pokreta 1971. godine. Pravljeni su spiskovi nepoželjnih Srba, agitovalo se ponovo za "hrvatsku strojnicu o hrvatskom ramenu" itd. Kada je došlo do usijanja, SK i Tito presekli su hrvatski pokret. Međutim, u karakterističnom potezu „poravnavanja“ smijenjeno je i vođstvo SK Srbije „zbog liberalizma“.[traži se izvor]

Rat[uredi]

Za više informacija pogledajte: Rat u Hrvatskoj

1990.[uredi]

Mapa položaja RSK
Detaljna mapa RSK

Nakon održanih višestranačkih izbora u SR Hrvatskoj 22. aprila 1990. godine u Hrvatskoj je pobedila stranka HDZ koja je u svom političkom programu jasno isticala želju za nezavisnosti tj. odvajanje SR Hrvatske od SFRJ. U celoj SR Hrvatskoj vladala je velika euforija zbog pobede HDZ na izborima, a nakon toga sve češće su se mogle javno videti slike ustaških zločinaca (Ante Pavelića, Alojzije Stepinac, Maks Luburić ...), ustaški pozdravi i čuti ustaške pesme. Srbima u SR Hrvatskoj je to budilo avetna sećanja na progone i genocid iz vremena NDH.

Sukobi Hrvata i Srba u Hrvatskoj simbolički su počeli na fudbalskoj utakmici između beogradske „Crvene zvezde“ i zagrebačkog „Dinama13. maja 1990. na kojoj je došlo do masovne tuče navijača. Sukobi su se povećavali formiranjem nove hrvatske vlade koja je ubrzo izmenila državne simbole i najavila donošenje novog Ustava u kojem bi Srbi izgubili status konstitutivnog naroda. Odgovor Srba, na ove pretnje, bio je formiranje Srpskog nacionalnog veća, organizovanje referenduma o autonomiji i blokiranjem drumskog i železničkog saobraćaja u okolini Knina — tzv „Balvan revolucija“. Time je presečen put između Zagreba i Splita.[30]

Vlast SR Hrvatske u Zagrebu, koju su maja 1990. godine formirali HDZ i Franjo Tuđman je tokom leta donela odluku da formira sebi i oružane snage. Već u proleće su preuzeli kontrolu nad policijom, medijima, Tužilaštvom i državnom upravom. Tako je oktobra i novembra 1990. godine u SR Hrvatsku ilegalno uvezena velika količina naoružanja za potrebe rezervnog sastava policije, članova HDZ i HOS. Tu akciju su vodili Martin Špegelj i Josip Boljkovac, ministri u tadašnjoj vladi Hrvatske. KOS JNA je snimio film o ovom zločinačkom poduhvatu, a 27. januara 1991. to i objavio na TV Beograd. Izglasavanjem "Božićnog" Ustava u hrvatskom Saboru 21. decembra 1990. godine, pored drugih izmena, nezakonito, nekvalifikovanom većinom, "izbrisani" su Srbi iz Ustava Hrvatske. Srbima u Hrvatskoj je ukinuta konstitutivnost i svedeni su na nacionalnu manjinu. Svi dotadašnji Ustavi SR Hrvatske su definisali Hrvatsku kao "dom Hrvata i Srba i drugih nacionalnih manjina“. A u Božićnom Ustavu, Hrvatska je definisana kao "dom Hrvata i drugih nacionalnih manjina“.[traži se izvor]

Od maja 1990. do septembra 1991. godine situacija se iz dana u dan pogoršavala i Srbi u Hrvatskoj su bili strahovito uplašeni za svoju ličnu sigurnost i svoje imovine. Redovno su se mogli videti i ustaški grafiti, a veliki broj Srba je preko telefona dobijao pretnje da moraju da se isele iz svojih kuća i odu u SR Srbiju. Dobijali su čak i preteća pisma u kojima je stajao potpis „HDZ“. Srbi u Hrvatskoj su dobijali otkaze na poslu, a čak su im i deca u školama psiho-fizički maltretirana. U stambenim zgradama postojali su određni članovi HDZ koji su imali zadatak da paze na kretanje svojih komšija Srba.[31]

Još krajem 1990. godine pooštravanjem tenzija u čitavoj bivšoj Jugoslaviji i otcjepljenjem Slovenije, hrvatska vlast započinje sa naoružavanjem i stvaranjem paravojnih formacija. Ustav i zakoni SFR Jugoslavije su predviđali prisustvo samo jedne vojne formacije, tj. Jugoslovenske narodne armije (JNA). Specijalni odredi hrvatske policije su raspoređivani na teritorijama sa većinskim srpskim stanovništvom.[traži se izvor]

To su bili prvi koraci ka stvaranju državnosti Republike Srpske Krajine koja je započeta u Kninu, a kasnije je proširena na šire prostore na kojima je srpsko stanovništvo predstavljalo većinu.[traži se izvor]

Srpska vojska Krajine i druge srpske oružane formacije su u periodu formiranja RSK u nekim područjima činile proterivanja hrvatskog stanovništa koje je izbeglo u Hrvatsku ili u neku od država zapadne Evrope. Danas su ovakve konstatacije jedan od argumenata za opravdanje etničkog čišćenja Srba u operaciji „Oluja“ četiri godine kasnije.[traži se izvor]

1991.[uredi]

Tokom proleća 1991. dešavaju se pojedinačni napadi na naselja u kojima žive Srbi ili nehrvati: Pakrac, Plitvice, Zadar, Borovo Selo. 25. juna 1991. Hrvatski nacionalisti su napadali i kasarne JNA u Splitu 6. maja 1991, Bjelovaru 29. septembra 1991. Sabor SR Hrvatske proglašava nezavisnost, dok Vlada SFRJ dan kasnije tu odluku proglašava nevažećom. 7. jula 1991. je sklopljen dogovor na Brionima između predstavnika Slovenije, Hrvatske i ostatka Jugoslavije, uz posredovanje Evropske zajednica, gde su Slovenija i Hrvatska pristale da zamrznu svoje odluke o nezavisnosti tri meseca.[32]

Republika Srpska Krajina je formirana 1991. godine odvajanjem od Socijalističke Republike Hrvatske. Nastanak ove države usledio je nakon dolaska na vlast Franja Tuđmana i njegove nacionalističke političke stranke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Sjećajući se na tragične istorijske događaje koji su se odigrali u Drugom svjetskom ratu, i poslije isključenja Srba kao konstitutivnog naroda iz novog Ustava Hrvatske, srpsko vođstvo je odlučilo da sprovede referendum o budućnosti srpskog naroda i nastavku života u Republici Hrvatskoj. Tim referendumom velikom većinom glasova izglasano je odvajanje od Hrvatske i stvaranje nove države Republike Srpske Krajine. Dana 19. decembra 1991. godine usvojen je prvi Ustav RSK.[traži se izvor]

Hrvatska insistira na tome da je pobuna Srba na prostoru Republike Srpske Krajine dirigovana iz Beograda.[traži se izvor]

U proleće 1991. Srbi u Hrvatskoj proglasili su deo teritorije svojom državom a dana 19. decembra 1991. godine usvojen je prvi Ustav Republike Srpske Krajine.[33]

Decembra 1991, nakon niza neuspešnih prekida vatre, Ujedinjene nacije su razmestile mirovne snage u delove Hrvatske koje su držali Srbi. Ove snage su raspoređene da bi se nadgledao i održavao sporazum o prekidu vatre, sve do konačnog rešenja. Cilj je bio da se zaštiti sve stanovništvo na teritorijama koje se našlo pod kontrolom UN.[traži se izvor]

Tokom 1991. započele su masovne likvidacije Srba po gradovima, da se zaplaše ostali i napuste deo pod kontrolom Hrvatske. Samo u Sisku je likvidirano oko 600 Srba civila, a u Osijeku je ubijeno stotinak [34] srpskih civila.

Srbi su odvođeni iz Zagreba i na Pakračkoj poljani je likvidirano oko 280 srpskih civila iz gradova. Samo u noći između 16. i 17. oktobra 1991. godine u gradu Gospiću, pripadnici hrvatske vojske hapse 150[traži se izvor] Srba i odvode ih u nepoznatom pravcu. Među njima je bilo 48 žena.

RSK je u početku imala u svom sastavu 28 opština, ali nepogodnost rasporeda teritorija koji je bio veoma uzak pojas uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom stvarajući jako dugačku granicu, i mali broj stanovnika bili su preduslov za slabljenje odbrambenih pozicija Vojske RSK. Tako je u čestim ofanzivama Hrvatskog vijeća odbrane (HVO), vojske Hrvata iz Bosne i Hercegovine, Republika Srpska Krajina ostajala bez mnogih svojih strateških pozicija. Dolazak snaga Unprofor-a donosi jednu vrstu olakšanja, ali ne i prestanak borbi koje su trajale sve do avgusta 1995. godine.[traži se izvor]

1992.[uredi]

Rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela ali mi smo procjenili da samo tako možemo ostvariti samostalnost.
Franjo Tuđman, predsednik Hrvatske na trgu Bana Jelačića, u obraćanju hrvatskom narodu, 24. marta 1992.[35]

Dvadeset prvo primirje po redu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija je počelo januara 1992.[traži se izvor]

Na dan 7. januara 1992. Emir Šišić, pilot JNA je oborio helikopter Evropske zajednice koji je nenajavljeno leteo iz Beograda u Hrvatsku preko vazdušnog prostora Mađarske.[36] Tom prilikom je poginulo 5 posmatrača.[traži se izvor]

Evropska zajednica je priznala Hrvatsku 15. januara 1992..[36] Nakon ovog priznanja JNA se po sporazumu postepeno povlačila iz Hrvatske. Mandat snaga Unprofor-a je ubrzo proširen i na ružičaste zone, koje su obuhvatale veliki deo Krajine, a nisu bile obuhvaćene prvim sporazumom.[37]

Hrvatska je postala članica Ujedinjenih nacija 22. maja 1992.[38] JNA se postepeno povlačila iz Hrvatske, a Srbi iz Krajine zadržali su teritorije.[traži se izvor]

Uništeni tenk kod Drniša

Sukob u Hrvatskoj je nastavljen, ali u slabijem intenzitetu. Hrvatske snage su izvele nekoliko manjih operacija koje nije sprečilo čak ni prisustvo snaga Ujedinjenih nacija. Hrvatskoj nije odgovaralo održanje statusa kvo posle odlaska JNA, pa je vršila napade na raznim delovima, da bi preuzimala teritoriju. Operacije u ovom periodu su:

1993.[uredi]

Januara 1993. godine hrvatska vojska i snage MUPa su napali područje Ravnih kotara blizu Zadra i Benkovca. Žestoke borbe su trajale do proleća. U njima su učestvovali osim ostalih hrvatskih jedinica i gardijske brigade, a sa srpske strane osim SVK i Milicije Krajine dobrovoljci i snage SDG Željka Ražnatovića Arkana.[traži se izvor]

Operacija Medački džep izvršena je u septembru 1993. godine, kad su hrvatske snage opustošile malu oblast u planinama u ličkom regionu, što je izazvalo međunarodni incident[traži se izvor]. Ubijeno je 88 ljudi, među njima veći broj staraca i žena. Nestalim važi još 4 lica isključivo starijih godišta, a sve procene govore da su i oni ubijeni. U ovoj agresiji hrvatske vojske na srpsku teritoriju nije bilo ranjenih. Sela Divoselo, Čitluk i Počitelj sravnjena su sa zemljom. Nakon prestanka operacije potpisan je sporazum kojim se izvršila demobilizacija Medačkog džepa i njegovo stavljanje pod punu kontrolu UN. Tokom sprovođenja sporazuma došlo je do sukoba između kanadskih i hrvatskih vojnih snaga. Ovakva promena ponašanja jednog dela trupa UN u netolerisanju kršenja rezolucija i sprovođenju sporazuma bila je iznenađenje jer su trupe UNPROFOR-a najčešće izbegavale borbu i nisu bile motivisane da uzmu učešće u procesu sprovođenja mira.[traži se izvor]

Posle ove operacije i ovakvog odgovora UNPROFOR-a, Hrvatska vojska nije izvršila nijednu ofanzivnu akciju sledećih 12 meseci. Uglavnom je nastavila rat u Bosni. Haški tribunal je kasnije ispitivao hrvatske oficire Janka Bobetka, Rahima Ademija i Mirka Norca zbog optužbi za ratne zločine tokom ove akcije.[traži se izvor]

Izbori za poslanike Republike Srpske Krajine 1993. su održani 12. decembra.

1994.[uredi]

Alija Izetbegović i Franjo Tuđman potpisuju sporazum 18. marta u Vašingtonu[39] o osnivanju Muslimansko-Hrvatske Federacije. Ovim sporazumom Hrvatska sklapa mir sa bošnjacima čime vrši taktičke pripreme za borbu protiv Srba.[traži se izvor]

Marta 1994. vlasti Krajine su u ruskoj ambasadi u Zagrebu potpisale sporazum o prekidu vatre.[traži se izvor]

Krajem 1994. hrvatska vojska je nekoliko puta intervenisala u Bosni: od 1. do 3. novembra u operaciji Cincar kod Kupresa i od 29. novembra do 24. decembra u operaciji Zima 94 na Dinari i kod Livnu. Ove operacije su preduzete da bi se smanjio pritisak na Bihaćki džep i da bi se prišlo Kninu sa severa i tako pokušalo da se okruži sa tri trane.[traži se izvor]

Srpska Vojska Krajine 1994—1995. pomaže snagama Autonomne Pokrajine Zapadne Bosne Fikreta Abdića u borbama na široj teritoriji Bihaća i Velike Kladuše, protiv snaga Armije BiH.[traži se izvor]

Tokom ovog perioda vođeni su neuspešni pregovori između vlasti Hrvatske i Republike Srpske Krajine u kojima su posredovale UN. Teme su bile otvaranje za saobraćaj dela auto-puta Zagreb-Slavonski Brod kod Okučana, kao i status Srba u Hrvatskoj.[traži se izvor]

1995.[uredi]

Srpske izbeglice iz Krajine

4. avgusta 1995, Hrvatska vojska je započela vojnu operaciju „Oluja“, tokom koje je zauzela najveći deo Republike Srpske Krajine, čime je ona praktično prestala da postoji.[traži se izvor]

Za vreme „Oluje“ je prognano oko 250.000 srpskih civila, a jedan broj njih je poginuo u vojnim napadima na izbegličke kolone. Prognani Srbi odlukom hrvatske države izgubili su pravo na svoju imovinu. Na osnovu progona ovolikog broja srpskih civila može se reći da je hrvatska država izvršila etničko čišćenje Srba. Većina stanovnika srpske nacionalnosti izbeglo je u tadašnju SR Jugoslaviju i Republiku Srpsku. Preostale teritorije RSK — Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 1998. godine dolaze pod upravu Republike Hrvatske mirnim putem i pregovorima po završetku rata u Republici Hrvatskoj.

Prema podacima nevladine organizacije „Veritas“, u Hrvatsku se vratilo svega oko 40.000 Srba, manje od šestine prognanika. Povratnici su uglavnom starci. Njima nisu u potpunosti obezbeđeni osnovni uslovi za život, i izloženi su diskriminaciji, naročito u ruralnim područjima. Srpskim povratnicima, kao i prognanicima, uglavnom nije vraćena njihova imovina, zaposednuta od strane Hrvata, kako mesnih, tako i izbeglica. Vlada Republike Hrvatske odbija da pruži pravo izbeglim Srbima da „društvene“ stanove otkupi. Zbog teške situacije na radnom tržištu, nerazvijenosti povratničkih područja, a naročito zbog državne politike nečinjenja u stvaranju uslova, najveći broj povratnika je nezaposlen. Prema skorijim podacima, u Hrvatsku se vratilo oko 70.000 Srba.[traži se izvor]

Stanovništvo[uredi]

Takođe pogledajte: Srbi u Hrvatskoj
Rasprostranjenost Srba u Hrvatskoj prema popisu iz 1981. godine
Etnička mapa RSK, bazirana na podacima po opštinama sa popisa iz 1991. godine

Prema popisima stanovništva iz doba SFRJ Srba u Hrvatskoj je bilo[40]:

 • 1948 — 543 795
 • 1953 — 588 756
 • 1961 — 624 991
 • 1971 — 627 000
 • 1981 — 531 502
 • 1991 — 581 661

Najveći udeo Srba, 1991. godine, je bio u opštini Donji Lapac i to preko 95%. Pored toga Srbi su 1991. godine činili veliku većinu, između 80 i 90% u opštinama Vojnić, Korenica, Dvor, Knin i Gračac, sa osamdeset i Vrginmost, Glina, Kostajnica, Benkovac i Obrovac sa 50 do 70%. Polovinu su imali u Petrinji i Pakracu. Trećinu stanovništva činili su u opštinama Ogulin, Karlovac, Novska, Beli Manastir, Vukovar, Orahovica, Daruvar, Grubišno Polje, Podravska Slatina. Preko 20% bilo ih je u Osijeku, Sisku, Novoj Gradiški, a imeđu 15 i 20% u Našicama, Donjem Miholjcu, Slavonskoj Požegi. Značajne srpske zajednice postojale su i u Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Đakovu, Bjelovaru, Koprivnici, Kutini, Garešnici, Vrbovskom, Šibeniku, Zadru, Sinju, Imotskom. Većinu su dakle imali u Zapadnoj Slavoniji, delovima Baranje i istočne Slavonije, zatim na Baniji, Kordunu, Lici, Krbavi, te delovima Dalmatinske Zagore i Bilogore. U Zagrebu je 1991. godine, živelo 44.384 Srba, odnosno, činili su 6,27% stanovništva glavnog grada Hrvatske. U nekih dvadesetak opština od oko 115 tada, Srba je bilo ispod 1%.[traži se izvor]

Politika[uredi]

U periodu svoga trajanja, Republika Srpska Krajina je imala tri predsjednika. Po odvajanju od Republike Hrvatske prvi predsednik bio je dr Milan Babić, koji je živio u Kninu i bio jedan od glavnih zagovornika za odvajanje Krajine od Republike Hrvatske u spornim periodima. Nakon njega vlast preuzima Goran Hadžić iz Istočne Slavonije. Posljednji predsjednik izabran na demokratskim izborima 1994. godine bio je Milan Martić, koji je obavljao svoju dužnost sve do pada Krajine u avgustu 1995. godine.[traži se izvor]

U Krajini su jednom održani parlamentarni i predsjednički izbori. Glavni favorit na izborima bila je Srpska demokratska stranka koja je imala i najviše poslanika kao i dotadašnja predsjednička mjesta (iako je Milan Martić bio predstavljen od grupe građana, njega je podržavala SDS srpskih zemalja). Pored SDS, koja je bila podijeljena na SDS srpskih zemalja i SDS Krajine, na izborima su učestvovale i Srpska radikalna stranka, Socijaldemokratska partija Krajine i Srpska partija socijalista. Predsednici Hadžić i Martić su uživali značajnu podršku beogradskih medija u odnosu na svoje političke protivnike.[traži se izvor]

Državni simboli[uredi]

Registarske oznake Vukovar

Zvanične oznake Republike Srpske Krajine bile su grb i zastava, koja je bila sastavljena od tri boje u jednakim poljima od gore prema dolje: crvena, plava i bijela. Na sredini zastave nalazio se dvoglavi orao sa krunom, koji je predstavljao i grb Krajine.[traži se izvor]

Oružane snage[uredi]

Oružane snage Republike Srpske Krajine su bile Srpska Vojska Krajine (SVK) i milicija. Srpska Vojska Krajine zvanično je nastala 17. oktobra 1992. godine.[traži se izvor]

Milicija Krajine[uredi]

Na početka srpsko-hrvatskog sukoba značajnu ulogu u odbrani Krajine igrala je Milicija SAO Krajine. Tokom pritiska na Srbe hrvatska Vlada je izbacila većinu Srba iz republičkog MUP-a te iz stanica MUP-a u opštinama gde su Hrvati činili većinu. Pokušavajući da urade isto i da uvedu nove simbole na uniforme milicije u opštinama sa srpskom većinom naišli su na otpor Srba, pripadnika MUP-a. Od tog trenutka sekretarijati milicije prekinuli su sve veze sa ministarstvom u Zagrebu i formirali su Miliciju Krajine na čelu sa Milanom Martićem. 4. januara 1991. godine je bio stvoren Sekretarijat unutrašnjih poslova u Kninu. Milicija Krajine je u više navrata učestvovala u borbama, uprkos činjenici da nije imala teško naoružanje, koje su imali pripadnici MUP-a Hrvatske i Zenge. Prema zapadnim izvorima u julu 1991. godine ona je imala oko 7.000 pripadnika sa rezervom oko 20.000.[41] Prema srpskim autorima 9. oktobra 1991. godine Milicija SAO Krajine imala je 1.200 redovnih pripadnika u sekretarijatama, 500 pripadnika specijalnih jedinica i 1.200 rezervista. Tada je postojalo sedam sekretarijata unutrašnjih poslova: u Kninu, Korenici, Petrinji, Vojniću, Okučanima, Belom Manastiru i Vukovaru.[traži se izvor]

Socijalni i društveni podaci[uredi]

Kultura[uredi]

Kulturne aktivnosti su sprovođene preko bivših Domova JNA, odnosno Domova SVK u Kninu, Benkovcu, Petrinji, Glini i Belom Manastiru i kulturno-umjetničkih društava. Organizovan je pozorišni festival u Kninu, uz učešće umjetnika iz RSK, Republike Srpske i SR Jugoslavije. Redovno su organizovane priredbe, pozorišne i filmske predstave u ostalim mjestima RSK. Zapažena priredba je bila Đurđevdanski susreti održaa 6. maja 1993. godine u Kninu, uz učešće kulturno-umjetničkih društava iz svih djelova RSK i Republike Srpske. Ova manifestacija je bila svojevrsna muzička smotra Krajine.[42]

Medijska djelatnost u RSK bila je u tehničkom smislu relativno dobro razvijena. Državna Radio-televizija u Kninu i Belom Manastiru bila je osavremenjena i u funkciji informativnih, kulturnih i drugih aktivnosti. Radio stanice u Benkovcu, Kninu, Gračacu, Korenici, Slunju, Vrginmostu, Petrinji, okučanima, Vukovaru, Borovu Selu, Mirkovcima i Belom Manastiru su neprikidno radile. Jedno vreme funkcionisala je i Televizija na Plitvicama, koja bila je organizovana krajem 1993. godine radi predizborne kompanije Milana Maptića.[43]

Muzejska djelatnost je organizovana u Kninu (na Kninskoj tvrđavi), u Benkovcu (na Kaštelu), na Petrovoj Gori, u Topuskom, U Vukovaru (u Dvorcu grofa Elca) i u Belom Manastiru.[42]

Zdravstvena služba[uredi]

Zdravstvo područja Krajine je prije rata bilo integralni dio zdravstvene službe u Republici Hrvatskoj. Finansirano je iz jedinstvenog fonda, sa sjedištem u Zagrebu. Količina novca kojom je raspolagalo krajiško zdravstvo nije bila dovoljna da pokrije veće potrebe. Zdravstvena služba Krajine imala je 9 domova zdravlja (Knin, Benkovac, Obrovac, Gračac, Korenica, Donji Lapac, Dvor na Uni, Kostajnica, Vrginmost, Vojnić) i 3 medicinska centra (Knin, Glina, Petrinja). Broj stanovnika na jednog ljekara je bio, u prosjeku, 1.412. Najmanji je bio u Kninu (532) i u Petrinji (554), dok u Vojniću taj broj iznosio 2.233. Broj postelja u RSK je iznosio 1.338, tj. 4,53 kreveta na 1.000 stanovnika.[44]

Nakon početka rata u 1991. godini zdravstvena služba u SAO Krajini je reformisana u pravcu autonomije i saradnji sa službama zdravlja BiH i Srbije. U jesen 1991. bila su stvorena dva medicinska centra u Kninu (Dalmacija i Lika) i u Glini (Kordun i Banija). Značajna pažnja je bila obraćena na pomoć izbeglicama sa područja pod kontrolom ZNG i MUPa Hrvatske, kojih je bilo ukupno oko 100.000 ljudi. U toku čitavog rata veliku pomoć ljekarima RSK su pružili Vojnomedicinska akademija u Beogradu i humanitarne organizacije, kao i Srpska pravoslavna crkva.[45]

Obrazovanje[uredi]

Sport[uredi]

Prvi koraci po razvoju sportskih aktivnosti na prostoru Republike Srpske Krajine su počeli 28. septembra 1992. godine kada jeusvojen Zakon o fizičkoj kulturi. Nakon toga su osnovani strukovni savezi kao fudbalski u Srbu, košarkaški u Kninu, odbojkaški u Vukovaru, rukometni u Belom Manastiru, šahovski u Borovu naselju itd. U Benkovcu 11. februara 1995. godine je osnovan Olimpijski komitet Republike Srpske Krajine. Saradnja Krajine, Srpske i Srbije na sportskom polju bila je uspješna. Prvi koraci saradnje napravljeni su zahvaljujući naporima Ministarstva za sport Savezne Republike Jugoslavije, Jugoslovenskog olimpijskog komiteta, Fakulteta za fizičku kulturu i drugih institucija u Beogradu i sličnih iz Srpske, odnosno sa Pala i iz Banje Luke. U Krajini je bila popularna fudbalska liga koja je postojala u periodu od 1992. do 1995. godine, a najpoznatiji klub je bio „Dinara“ iz Knina. Politički položaj Republike Srpske Krajine odrazio se na njen sportski život u međunarodnim okvirima. To je značilo blokadu u svakom pogledu.[46]

Sportske aktivnosti su sprovođene u čitavom ratnom periodu. Krajiška ekipa je učestvovala na prvenstvu Vojske Republike Srpske u zimskim sportovima na Jahorini. Karatisti iz Petrinji učestvovali su na karete prvenstvu SR Jugoslavije. Organizovano je više trka maratonaca od kojih je najpoznatija trka na relaciji Banja Luka — Knin u dužini 320 km.[47]

U organizaciji Glavnog štaba Srpske vojske Krajine, na stadionu Sportskog centra u Kninu, 22. maja 1993. godine, odigrana je prijateljska fudbalska utakmica između selekcija Srpske vojske Krajine i Vojske Republike Srpske. Ostalo je zabilježeno da su se sastale dvije vojske, koji se bore za iste ciljeve, svirana je ista himna i igrano pod istom zastavom. Utakmicu je posmatralo nekoliko hiljada gledalaca, među kojima su bili Đorđe Bjegović, predsjednik Vlade RSK i general Mile Novaković, komandant Srpske vojske Krajine, sa saradnicima. Fudbaleri obe ekipe došli su na utakmicu sa ratišta iz svih dijelova dviju republika.[42]

Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu[uredi]

Poslanici nekadašnje Narodne skupštine Republike Srpske Krajine su 2005. godine formirali Vladu Republike Srpske Krajine u progontvu, međutim ona do danas nije ostvarila neki veći uticaj kako meću izbeglim licima iz Srpske Krajine tako i prema Vladi Srbije.[48][49][50][51][52] Danas je zvanično priznata jedino od Srpske radikalne stranke.[traži se izvor]

Reference[uredi]

 1. 1,0 1,1 Čubrilo (2011). str. 325.
 2. „Croatian Serb leader distances himself from "Krajina government in exile" - BBC Monitoring / 28. februar 2001”. News.serbianunity.net. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 3. 3,0 3,1 3,2 Savezni zavod za statistiku i evidenciju FNRJ i SFRJ: Popis stanovništva 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine.
 4. 4,0 4,1 Čubrilo (2011). str. 326.
 5. Novaković (2009). str. 122.
 6. Štrbac Savo. Hronika prognanih krajišnika. — Beograd: Srpsko kulturno društvo «Zora», 2005. — S. 229
 7. 7,0 7,1 Novaković (2009). str. 197.
 8. Novaković (2009). str. 203.
 9. Novaković (2009). str. 204.
 10. Novaković (2009). str. 206.
 11. Novaković (2009). str. 208.
 12. Novaković (2009). str. 210.
 13. Rannefeodalьnыe gosudarstva na Balkanah Vi-XII vv.. — Moskva: Nauka, 1985. — S. 194
 14. Čirkovič Sima. Istoriя serbov. — Moskva: Vesь mir, 2009. — S. 28
 15. Rannefeodalьnыe gosudarstva na Balkanah VI—XII vv. / Litavrin G.G.. — Moskva: Nauka, 1985. — S. 198
 16. Listaя stranicы serbskoй istorii / E.Ю. Gusьkova. — M.: Indrik, 2014. — S. 13
 17. Čirkovič Sima. Istoriя serbov. — M.: Vesь mir, 2009. — S. 18
 18. 18,0 18,1 http://www.eparhija-dalmatinska.hr/Manastiri-Krupa-E.htm
 19. Kostić Lazo. Sporne teritorije Srba i Hrvata. — Beograd: Aizdosije, 1990. — S. 206
 20. Freйdzon V. I. Istoriя Horvatii. Kratkiй očerk s drevneйših vremёn do obrazovaniя respubliki (1991 g.).. — SPb.: Aleteйя, 2001
 21. Stanko Nišić. Hrvatska oluja i srpske seobe. — Beograd: Knjiga komerc, 2002. — S. 52
 22. Radoslav I. Čubrilo, Biljana R. Ivković, Dušan Đaković, Jovan Adamović, Milan Đ. Rodić i dr. Srpska Krajina. — Beograd: Matić, 2011. — S. 45
 23. Stanko Nišić. Hrvatska oluja i srpske seobe. — Beograd: Knjiga komerc, 2002. — S. 53
 24. Novaković (2009). str. 26.
 25. 25,0 25,1 Nikiforov (2011). str. 84.
 26. Belяkov, Sergeй. Ustaši: meždu fašizmom i эtničeskim nacionalizmom. — Ekaterinburg: Gumanitarnый universitet, 2009. — S. 95
 27. Vasilьeva, Nina, Gavrilov, Viktor. Balkanskiй tupik ? Istoričeskaя sudьba Юgoslavii v XX veke. — M.: Geя Itэrum, 2000. — S. 81
 28. Vasilьeva, Nina, Gavrilov, Viktor. Balkanskiй tupik ? Istoričeskaя sudьba Юgoslavii v XX veke. — M.: Geя Itэrum, 2000. — S. 78-79
 29. Rat za opstanak Srba Krajišnika. Zbornik radova 1. — Beograd: Telo Print, 2010. — S. 62
 30. Crnobrnja (1996). str. 152.
 31. Rat u Hrvatskoj iz pera obavještajca, Pristupljeno 30.9.2013.
 32. RTS: Dve decenije od raspada SFRJ, Pristupljeno 30.9.2013.
 33. „U ovom dokumentu se na strani 4 poziva na Ustav usvojen 19. decembra 1991.” (PDF). Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 34. http://www.b92.net/download/osijek/doc05.pdf
 35. „Vesti - januar 2002. godine”. Milosevic-trial.org. 30. 1. 2002. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 36. 36,0 36,1 Bethlehem & Weller (1997). str. 33.
 37. Bethlehem & Weller (1997). str. 527.
 38. „United Nations Member States”. Un.org. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 39. Dalibor, Parać (15. 12. 2006). „Nezavisni magazin BH DANI - ONLINE”. Bhdani.com. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 40. Roksandić, Drago (1991 ). „36 — Promjene u stanovištvu“. Srbi u Hrvatskoj. Vjesnik
 41. Thomas & Mikulan (2006). str. 42.
 42. 42,0 42,1 42,2 Novaković (2009). str. 229.
 43. Novaković (2009). str. 227.
 44. Čubrilo (2011). str. 336.
 45. Čubrilo (2011). str. 337.
 46. Čubrilo (2011). str. 351.
 47. Novaković (2009). str. 228.
 48. „Vesti - "Vlada RSK" u izbeglištvu”. B92. 26. 2. 2005. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 49. „Vlada Republike Srpske Krajine”. Vladarsk.com. Arhivirano iz originala na datum 13. 12. 2013. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 50. „Vreme 739 - Vlada u izbeglistvu: Krajisnici, dje cemo na prelo”. Vreme.com. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 51. „Banija Online | Vlada Republike Srpske Krajine Pisala Vladi Srbije: Ne Povlačiti Tužbu”. Banija.rs. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
 52. „Srbi iz Hrvatske osnovali vladu u izbjeglištvu | Vijesti | DW.DE | 27.02.2005”. Dw-world.de. 27. 2. 2005. Pristupljeno 7. 3. 2013. 
Greška citata: <ref> tag with name "FOOTNOTE.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.9B200924" defined in <references> is not used in prior text.

Literatura[uredi]

Spoljašnje veze[uredi]