Srbi

Ova stranica je zaključana od daljih izmena anonimnih korisnika i novajlija zbog sumnjivog doprinosa istih, koji treba da se raspravi na stranici za razgovor
S Vikipedije, slobodne enciklopedije

Srbi
Civil flag of Serbia.svg
Srpska zastava
u kontinuiranoj upotrebi od 1835.
Ukupna populacija
oko 11 miliona[1]
Regioni sa značajnom populacijom
 Srbija (bez KiM)5.988.093 (2011)[2]

146.128 (2013)

[3]
 Bosna i Hercegovina1.086.733 (2013)[4][5]
 SAD199.080 (2012)[6]
 Nemačka500.000 (2014)[7][8][9]
 Austrija300.000 (2012)[9][10]
 Kanada96.530 (2016)
 Australija69.544(2013)[11]
  Švajcarska187.554 (2008)[12]
 Hrvatska186.633 (2011)[13]
 Crna Gora178.110 (2011)[14]
 Francuska120.000 (2014)[15]
 Švedska120.000 (2008)[16]
 Ujedinjeno Kraljevstvo80.000 (2012)[9][17]
 Rusija3.510 (2010)[18]
 Turska70.000 (2010)[19]
 Italija70.000 (2012)[9]
 Holandija53.845 (2005)[20]
 Slovenija38.964 (2002)[21]
 Severna Makedonija35.939 (2002)[22]
 Albanija30.000—100.000 (2014)[23]
 Argentina30.000—70.000 (2012)[24]
 Južna Afrika25.000 (2014)[9]
 Rumunija18.076(2002)[25]
 Bugarska20.000 (2014)[26]
 Grčka15.000 (2012)[9]
 Mađarska10.038 (2011)[27]
 Norveška10.000 (2012)[28]
 Danska10.000 (2012)
 Luksemburg8.581 (2009)[29]
 Brazil8.000 (2014)
 Češka7.000 (2014)
 Novi Zeland7.000 (2012)
 Španija7.000 (2012)
 UAE6.000—15.000
 Slovačka5.000 (2012)[30]
Jezici
srpski jezik
Religija
Dominira pravoslavna,
ali ima i muslimana, katolika, protestanata i ateista
Srodne etničke grupe
Južni Sloveni
ostali Sloveni

Srbi su južnoslovenski narod koji pretežno živi na Balkanskom poluostrvu i u Panonskoj niziji: u Srbiji, gde čine oko 84,5% (2011) stanovništva (bez Kosova i Metohije), Bosni i Hercegovini (oko 32%) i Crnoj Gori, gde ih ima 28,73% uz dodatnih 0,64% koji su se izjasnili kao Srbi-Crnogorci/Crnogorci-Srbi. U manjem broju, Srba ima i u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i Albaniji, kao i u raznim zemljama u dijaspori.

Srbi su većinom pravoslavne veroispovesti. Govore srpskim jezikom koji pripada grupi indoevropskih slovenskih jezika, konkretno njenoj južnoslovenskoj podgrupi.

Geografija

Tradicionalni srpski etnički prostori su danas politički podeljeni između nekoliko država, u kojima se položaj srpskog naroda razlikuje. Matična država srpskog naroda je Srbija. Pored toga, Srbi su priznati kao jedan od tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine. U samoproglašenoj Republici Kosovo, koju Srbija ne priznaje i koju smatra delom svoje teritorije, položaj Srba je regulisan u smislu da su albanski i srpski ravnopravni službeni jezici ove samoproglašene države. Crna Gora je definisana kao građanska država. U njoj status Srba nije posebno definisan, ali se Srbi u ovoj državi ne smatraju ni nacionalnom manjinom.[31] U ostalim državama koje pokrivaju tradicionalne srpske etničke prostore, Srbi imaju status nacionalne manjine.

U samoj Srbiji, Srbi čine većinu stanovništva u Vojvodini (67%), Beogradu (91%), Šumadiji i zapadnoj Srbiji (89%) i Južnoj i istočnoj Srbiji (89%). Na Kosovu i Metohiji Srba ima 7% i drugi su narod po brojnosti, posle Albanaca. U toku je proces formiranja Zajednice srpskih opština, koja bi trebalo da uključi opštine na Kosovu i Metohiji sa srpskom većinom.

U Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta Bosne i Hercegovine, Srbi su većinski narod (88%), a čine i relativnu većinu stanovništva (43%) u Brčko Distriktu. U drugom entitetu BiH, Federaciji Bosne i Hercegovine, Srbi čine najveći deo stanovništva u 4 opštine Bosanske Krajine.

U Crnoj Gori, Srbi čine dominantno stanovništvo u jednom broju opština na severu Crne Gore i Boki Kotorskoj.

Oko 180.000 Srba danas živi u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj su bili konstitutivni narod do 1991. godine, kada ih je bilo preko 580.000. Srbi su u velikom broju (250.000—300.000) proterani iz te zemlje u operacijama Oluja i Bljesak 1995. godine. Danas Srbi čine većinu stanovništva u jednom broju opština Hrvatske u severnoj Dalmaciji, Lici, Kordunu, Baniji, Slavoniji, zapadnom Sremu i Baranji. Deo ovih opština na istoku Hrvatske uključen je u Zajedničko veće opština.

U Rumuniji, Srbi čine najveći deo stanovništva u opštinama Svinjica, Požežena i Sokolovac u Banatu.

Etimologija

Najraniji pomen Srba (Serbi) nalazi se kod antičkih pisaca među kojima su Tacit 50. godine n. e., zatim Plinije Stariji 77. godine n. e. (Naturalis historia) te Klaudije Ptolomej (Geography, 2. vek n. e.) u konotaciji sa sarmatskim plemenom Serbi sa severne strane Kavkaza i na donjem toku reke Volge. Rimski istoričar Amijan Markelin (325—391) u svojim delima Karpate naziva imenom Montes Serrorum (Srpske planine) što hrvatski pisac Anže Županič smatra ranim pomenom Srba (Serri). Vibijus Sekvester (4. vek) u svojim delima takođe pominje Srbe pod nazivom „Serbs”.[32] Prokopije iz Cezareje (500—565) je koristio naziv Sporoi (Sorroi, Sorri) kao zajedničko ime za plemena Anti i Sklavijani. Među raznim istoričarima postoji verovanje da je ovo iskrivljeni oblik imena Srba.[32][33]

Srbi su se u to doba zavisnosti od toga gde su nastanjen nazivani po oblastima: Crnogorci, Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci, Bokelji, Hrvaćani, Ličani, Banovci, Krajišnici, Slavonci, Srijemci, Bačvani, Banaćani, Srbijanci, Šumadinci, Starosrbijanci, Maćedonci itd.

Dragoceno štivo o Srbima i njihovom ranom identitetu predstavlja čuveno, od strane Vatikana zabranjeno istorijsko delo Orbinija. Dubrovčanin navodi (1601) da se u „Istoriji Saske” zovu Sorabima, što je kod Laonika iskrivljeno u Sorabri. Proizilazi da su isti narod Sorabi, onaj deo između reka Sale i Labe (Lužički Srbi) i ostali u gornjoj Meziji (Srbi). A po spisima Carigradskog sabora, Srbi se nazivaju Sirfima, dok su ovi sami sebe nazivali Sarblji ili Serblji.[34] Njihove zemlje se u Iliriji prostiru od Smedereva, grada na Dunavu, sve do Niša, „gde počinje Bugarska”. Najpoznatija su mesta u Srbiji „prestonica Stoni Beograd (Beograd), zatim Prizren (rodni grad cara Justinijana), pa neosvojiva tvrđava Novagora i Crnagora (Novo Brdo), gde se nalaze (početkom 17. veka) prebogati turski rudnici zlata i srebra”.

U ranom srednjem veku Srbi se pominju u pisanim izvorima kao Σερβοι (Servoi), Sorabos, Surbi, Sorabi.[35] De administrando imperio pominje državu Srbiju (Serbia) dinastije Vlastimirovića unutar koje, potom, pominje srpska plemena pod nazivom Srbi (Serbs).[36][37] U srednjovekovnim grčkim spisima Srbi se pominje kao Σέρβιοι, Σέρβλοι, a u starim srpskim spisima kao srъbinъ, srъblinъ. Očuvalo se u imenu oblasti Zribia (Majsen) koja se pominje kod Kozme Praškog. Kod Konstantina Porfirogenita ime Σέρβιοι se odnosi na jedno južnoslovensko pleme. Oblik *sъrbъ se dovodi u vezu sa rus. paserb (posinak), ukr. priserbitisя (pridružiti se, priključiti se), sa staroindijskim sarbh- „tući, seći, ubiti”, lat. sero, „sastavljati” i grč. ειρω „nizati”.[38]

Tokom poznog srednjovekovnog i ranog novovekovnog razdoblja, u izvorima stranog, pretežno zapadnog porekla se pojavljuju i neki specifični egzonimi kao nazivi za Srbe. U tom smislu, za Srbe se često koristi naziv Rašani (lat. Rasciani), a kao kolokvijalni naziv za Srbe je veoma često upotrebljavan i naziv Vlasi (lat. Valachi), pogotovo na prostorima Habzburške monarhije.[39]

Tokom 18. veka, habzburške državne vlasti su radi službenog imenovanja Srba počele da upotrebljavaju i klasični pojam Iliri (lat. Illyri), što se potom odrazilo i na imenovanje odgovarajućih državnih tela koja su bila nadležna za rešavanje srpskih pitanja, a koja su u nazivu dobila upravo ilirsku odrednicu (Ilirska dvorska deputacija). Međutim, ovi pokušaji veštačkog preimenovanja nisu uspeli da unesu zabunu među Srbe, koji su ostali privrženi svom izvornom narodnom imenu.

Genetika

Na osnovu genetskih istraživanja, pokazalo se da kod Srba dominiraju dve haplogrupe, I2a i R1a koje se vezuju za populacije koje su učestvovale u etnogenezi Slovena, a koje su vezane sa dolazak Srba na Balkan. Kod Srba je I2a zastupljenija od R1a, što je pojava kod ostalih Južnih Slovena izuzev Slovenaca, te se po genetici uklapaju u tu populaciju.[40] Iako je duže vremena bila aktuelna hipoteza da je populacija sa granama I2a haplogrupe bila starobalkanska,[41] na osnovu novih istraživanja je ustanovljeno da je ona došla sa Slovenima, odnosno učestvovala u etnogenezi Slovena zahvaljujući tome što su njene najstarije grane lokalizovane na Karpatima i na zapadnoj Ukrajini i što su njene grane zastupljene kod svih slovenskih naroda više nego kod drugih.[42][43]

Prema podacima sa Srpskog DNK Projekta, računajući tu i rezultate poduhvata čiji je cilj bio genetsko testiranje Srba iz istočne Hercegovine, na osnovu trenutnog uzorka od 2226 testiranih, utvrđeno je da haplogrupi I2a pripada 38% Srba, dok ih 16% pripada haplogrupi R1a.[44][45] I2a, R1a i N1a su haplogrupe svojstvene za slovensko genetsko nasleđe.[46][47] Što se tiče haplogrupa poteklih od predslovenske populacije sa Balkana, poznati kao stari Vlasi, odnosno Iliro-romani, Tračani i ostale populacije, su sa oko 17% kod Srba iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Hrvatske zastupljene grane haplogrupe E1b, dok grane haplogrupa J2b i R1b pojedinačno čine ispod 10% od ukupnog udela.[40] Ovo ide u prilog istorijskim podacima koji su ukazali da se predslovensko stanovništvo tokom srednjeg veka izmešalo i utopilo u novopridošlo slovensko, prihvatilo srpski identitet i postalo deo srpskog naroda. Prema genetici, populacije sa granama haplogrupe E1b uopšte nisu bliske, odnosno mnogima je zajednički predak živeo pre više od 4000 godina. Zastupljene su kod mnogih balkanskih naroda, uključujući Albance, Bugare i Grke.[44] Što se tiče ostalih haplogrupa, one su slabije zastupljene kod Srba.[40]

Istorija

Srpski narod je, poput mnogih drugih naroda, veoma vezan za svoje istorijsko pamćenje. Vertikala srpske istorije počiva na nekoliko obeležja, koja, uzeta zajedno, čine skup osobitih kulturnih vrednosti, moralnu i duhovnu lestvicu srpskog naroda: odanost pravoslavnoj veri (Srpskoj pravoslavnoj crkvi), oslonac na tradiciju proisteklu iz kosovskog predanja, sećanje na svetorodnu dinastiju Nemanjića i praznovanje krsne slave. Jednovremeno, ta tradicija se, u evropskim razmerama, sladno uklapala u zbir opštih vrednosti uokvirenih hrišćanskom civilizacijom. „Srbi su narod redak na svetu koji je imao svest o svojoj istoriji a da nije imao, ni škola, ni knjiga da je odatle uči. Za njih su sve epske narodne pesme” — zaključuje Milorad Ekmečić.[48]

Raskid sa osnovnim obeležjima tradicije je kod, po pravilu, imao za posledicu, utapanje u tuđe sredine i u druge verske i etničke grupe. Izuzeci po kojima srpski identitet nije vezan za versku pripadnost fenomeni su savremenog doba, i ograničeni uglavnom na elitu, koja srpsko poreklo stavlja ispred verskih opredeljenja. Vernošću tradicijama srednjeg veka, koje su u doba osmanske vladavine bile osnažene kosovskim predanjem — moralnim stavom biblijskog nadahnuća o nemirenju s ropstvom — sačuvano je, uprkos čestim seobama, raseljavanjima i progonima, jezgro srpskog naroda. Na tim temeljima, položenim u doba Nemanjića, a dopunjenim u doba tuđinske vlasti, nastao je moderni srpski identitet koji je, u poslednja dva veka, iz verskog, versko-etničkog i protonacionalnog prerastao u nacionalni identitet. Stara baština bila je, u tom razdoblju, dopunjenim vrednostima zajedničkim modernoj evropskoj civilizaciji: monarhijsko uređenje, demokratske ustanove, prava i slobode čoveka i građanina, kao i težnja za slobodom kao objedinjujućim nacionalnim i političkim idealom. Rezultat tih ukrštenih stremljenja u 19. veku bilo je stvaranje dve srpske države, jedne u Primorju — u Crnoj Gori, druge u Podunavlju — u Srbiji. Dve kneževine, Crna Gora i Srbija nezavisnost su stekle na Berlinskom kongresu 1878, u doba kada je u svetu bilo svega tridesetak nezavisnih država.

Poreklo Srba

Seoba Srba na Balkan u 6. i 7. veku, prema mišljenju o položaju Bele Srbije u Lužici i Polablju
Seoba Srba na Balkan u 6. i 7. veku, prema mišljenju o položaju Bele Srbije u današnjoj zapadnoj Ukrajini

Prema „Spisu o narodima” koji je pisao car Konstantinu VII Porfirogenitu sa krugom učenih ljudi oko njega, Srbi su se doselili na Balkan za vladavine cara Iraklija (610—641), početkom 7. veka (posle 626. godine).[49] Od tada se sa sigurnošću može govoriti o njihovoj istoriji. To međutim dovodi u pitanje ne samo Mavro Orbini. Oni su došli mnogo ranije i nalaze se kao Sorabi (Srbi) u Trakiji. A za vreme cara Konstantina u 4. veku, digli su pobunu protiv njega, oni Sorabi (Srbi) iz Donje Panonije.[50]

Prema pomenutom spisu, Srbi su na Balkan došli iz Bojke (Bele Srbije),[51][a] čija lokacija nije sa sigurnošću utvrđena. O lokaciji Bele Srbije postoji nekoliko hipoteza. Prema jednom mišljenju ona se nalazila na području Polablja i Lužice (današnja istočna Nemačka),[ko?] koje danas nastanjuju Lužički Srbi. Prema drugom mišljenju,[ko?] ona se nalazila u gornjem toku Visle i Odre (današnja Poljska), dok je prema trećoj varijanti[pojasniti] ona bila locirana na području današnje zapadne Ukrajine. U svakom slučaju, srpska narodna tradicija ne zna za zemlju Bojku.[52]

U Polablju Srbe kao zasebnu zajednicu nalazimo od 5. veka, među zapadnim Slovenima, gde je potvrđeno postojanje njihove nekadašnje države, u delu literature[pojasniti] poznate kao Dervanova Srbija. Lužički Srbi i danas žive na delu ovog prostora koji je obuhvatala Dervanova Srbija.

Međutim, nemoguće je tačno reći kada su i odakle Srbi stigli na područje Bele Srbije, odnosno da li su tamo došli kao deo Slovena ili kao deo nekih drugih neslovenskih naroda (pre svega iranskih Sarmata odnosno Alana). I za same Slovene se ne može tačno reći kada su i odakle stigli na prostore koji se smatraju njihovom prapostojbinom, iako ih novija arheološka istraživanja vezuju za niz arheoloških kultura koje su se smenjivale na području srednje i istočne Evrope. Činjenica da poreklo Srba nije tačno utvrđeno je otvorila prostor za pojavu različitih teorija o ovom pitanju u domaćoj i stranoj istorijskoj nauci i paranauci (Videti: Teorije o poreklu Srba). U delu literature[pojasniti] se najstarije poreklo Srba vezuje za prostor antičke Sarmatije, gde antički autori pominju pleme Serbi (videti: Iranska teorija o poreklu Srba).

Ruski arheolog-slavista Valentin Vasiljevič Sedov smatra da arheološka građa ne potvrđuje mišljenje da se Bela Srbija nalazila na zapadno-slovenskim prostorima. Prema ovom autoru, Srbi potiču sa severnog priobalja Crnog mora vezanih za tamošnju Tripoljsku kulturu, a na Balkan su se preselili u masovnom migracionom talasu ka srednjem Podunavlju, u vreme najezde Avara.[53]

Moderna srpska nacija etno-lingvistički spada u grupu južnoslovenskih naroda. Rezultati određenih genetskih i antropoloških istraživanja pokazuju da su Srbi po svom genetskom poreklu povezani i sa balkanskim starosedeocima, doba vinčanske kulture. Međutim, s obzirom da se Y-DNK haplogrupa I, koju danas nalazimo kao najzastupljeniju kod Srba, vezuje i za balkanske starosedeoce i za jedan deo Slovena, ne može se sa sigurnošću reći da li su oni Srbi koji imaju ovu haplogrupu po direktnoj muškoj liniji potomci balkanskih starosedelaca koji su se kasnije poslovenili ili potomci Slovena koji su se naselili na Balkan. Generalno, određeni stepen genetskog porekla od starih naroda nije karakterističan samo za Srbe već i za ostale narode u Evropi (starorimski filozof SenekaTeško da će se naći ijedna zemlja čiji su stanovnici autohtoni. Sve je to izmešano i jedno na drugo nakalemljeno. Jedni su odlazili, a drugi dolazili).

Srednji vek

Ranosrednjovekovna istorija Srba je zbog oskudice pisanih izvora poznata samo okvirno.

Za period od doseljavanja do formiranja feudalnih država glavni izvor je Konstantin Porfirogenit. Po njegovoj priči, za vreme vladavine vizantijskog cara Iraklija (610—641) vlast nad Belim Srbima je pripala dvojici braće, od kojih je jedan iz nepoznatog razloga napustio svoju očevinu i uputio se u Vizantiju. Za sobom je, kako Porfirogenit kaže, poveo „polovinu naroda”. Car Iraklije ih je naselio u okolini Soluna, u kraju koji će se od tada po njima zvati Srbica (danas Servija, okrug Kožani).[b] Posle nekog vremena ih je obuzela nostalgija za starim zavičajem, pa im je car dao dozvolu za povratak. Međutim, tek što su prešli Dunav, predomislili su se i ponovo zatražili zemlju za naseljavanje. Ovaj put im je car dodelio oblasti opustošene u najezdi Avara, u Porfirogenitovo vreme (sredina 10. veka) poznate kao Srbija, Paganija, Zahumlje, Travunija i Konavle.[55]

Srbi i ostali Južni Sloveni su u novoj postojbini na Balkanu zatekli romanizovano stanovništvo.[56] Ono je u početku, usled straha,[v] izbegavalo susret sa pridošlicama. Međutim, odnosi su vremenom otoplili, pa je došlo do trgovačke i kulturne razmene, a negde i do mešanja i simbioze.[g] Verovatno kao rezultat toga u srpski jezik su dospele neke reči iz vulgarnog latiniteta kao npr: bosiljak (basilicum), broć (bractea), vrt (hortus), vrč (urceus), Grk (Graecus) gunja/dunja (cydoneus), jegulja (anguilla), kimak (cimex), kip (cippus), konopac (canapus), kopun (cappo, akuz. capponem), kresta (crista), kupus (composita), lovor (laurus), loćika (lactuca), mazga (muscus), mramor (marmor), osel (asellarius), ošljar, papar (piper), paun (pavo, akuz. pavonem), raka (arca), račun (ratio, akuz. rationem), rotkva (radix, akuz. radicem), rusalje (rosalia), sapun (sapo, akuz. saponem), sumpor (sulphur), ulje (oleum), cer (cerrus) idr.[57] Romanizovano stanovništvo se negde stopilo sa Slovenima pre, a negde kasnije. Najduže se održalo u primorskim krajevima. Uspomenu na njih čuvaju toponimi: Skadar (Scodra), Leš (Lisus), Ulcinj (Ulcinium), Budva (Butua), Risan (Rhizon), Ston (Stagnum), Medun (Metheon), Svač (Saucium), Sard (Sarda), Drivast (Drivastum); oronimi: Durmitor (dormire), Visitor (od glagola videre, vidi, visum), Leotar (od leo, lav); hidronimi: Neretva (Narenta), Bojana (Barbana), Drim (Drino, Dirnius), Cetina (Cnetona) itd.[58]

Porfirogenit u svom spisu piše da su Srbi još za vreme Iraklija primili hrišćanstvo i to preko sveštenika iz Rima.[59] To se donekle može i razumeti s obzirom da je Vizantija mogla tada delovati na Srbe samo preko primorskih gradova na Jadranu u kojima je bogoslužbeni jezik bio latinski.[60][d] Srbi su verovatno osetili i uticaj Metodijeve panonsko-sremske arhiepiskopije i Klimentove veličke episkopije koji se ogledao u širenju slovenske pismenosti i slovenskog bogosluženja.[62] Međutim, postavlja se pitanje u kojoj je meri hrišćanstvo zahvatilo Srbe u 9. veku. Naime, iz kasnijih svedočanstava se vidi da je misionarski rad redovno bio praćen velikim teškoćama.[63] Tek je sveti Sava uspeo da učvrsti hrišćanstvo među Srbima i da se izbori za samostalnu srpsku crkvu.

Osim pomenutog „Spisa o narodima”, Srbi se pominju i u Analima franačkog kraljevstva, latinskom spisu iz 9. veka, i to kao narod koji je obuhvatao veliki deo nekadašnje rimske provincije Dalmacije.[64] Vizantinci su nazivali Srbe i Tribalima.[65] Početkom 15. vijeka na saborima koji su održani u Kostanci, srpski carevi se nazivaju i vladarima Tribalije.

Srpske kneževine u 9. veku
Konstantin Bodin, kralj Duklje
Srpski car Dušan; freska iz manastirske crkve u Lesnovu, oko 1350. godine

Srbi su na Balkanu, tokom ranog srednjeg veka, formirali nekoliko kneževina. Pored same Kneževine Srbije, u jadranskom primorju su formirane srpske kneževine Duklja, Travunija, Zahumlje i Paganija. U 9. veku Srbija se na jugu, duž Dinarida, graničila s Paganijom (od Cetine do Neretve), Zahumljem (od Neretve do Dubrovnika), Travunijom (od Dubrovnika do Boke Kotorske) i Dukljom (od Boke Kotorske do Bojane).[66] Za stanovnike Paganije, Zahumlja i Travunije Porfirogenit izričito kaže da su Srbi. Mada to ne kaže i za Dukljane, nema sumnje da su i oni Srbi.[67] Moguće je da su kod Srba u upotrebi bila dva imena, jedno opšte — „kao oznaka potomaka prvih doseljenika na Balkan, predstavnika nove, šire etnosocijalne zajednice” — a drugo oblasno, ali nije isključeno da je Srbima prethodio jedan stariji sloj Slovena, koji se na Balkan doselio u vreme avarsko-slovenske najezde krajem 6. i početkom 7. veka.[68] U svakom slučaju, u 11. veku oblasna imena (kao npr. Dukljanin) sve se ređe pojavljuju u pisanim izvorima (uglavnom vizantijskim), ali se zato za ove prostore sve češće vezuje etnonim „Srbi”.[69] Tako se kod Kekavmena iz 11. veka na jednom mestu knez Duklje Stefan Vojislav (1034—1050) naziva „Dukljanin”, a na drugom „Travunjanin Srbin”. Može biti da „Kekavmen… nije smatrao dovoljnim da nazove dukljanskog i travunjanskog vladara samo po imenu njegovih poseda, nego je uvideo potrebu za objašnjenjem [njegovih oblasnih imena — prim. prev.] uz pomoć opštijeg i rasprostranjenijeg etnonima (‘Srbin’)”. Slično stoje stvari i kod Skilice, takođe iz 11. veka, koji piše da se protiv cara pobunila „Srbija” (tj. Duklja) i da je „arhont Srba”, Stefan Vojislav, pobegavši iz carigradskog zatočeništva, „zauzeo zemlju Srba”. Identične termine Skilica upotrebljava kada govori o Vojislavovom prethodniku Jovanu Vladimiru, za koga kaže da je vladao „Trimalijom i obližnjim oblastima Srbije”.[70]

U 11. veku, Duklja je postala kraljevina, koja je objedinila sve srpske zemlje. Od srpske kraljevine se odvojila zasebna Banovina Bosna. Kasnije je Duklja pripojena Raškoj, koja 1217. godine takođe postaje kraljevina. Pored naziva Raška, za ovu državu se u literaturi upotrebljava i naziv Srbija. Krajem 13. i početkom 14. veka, u Podunavlju i Posavini je postojala još jedna srpska kraljevina pod vlašću Stefana Dragutina i njegovog sina Stefana Vladislava II. Ova država se kod arhiepiskopa Danila II (Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih) pominje kao sremska zemlja (srѣmьska zemlѩ), država sremske zemlje i sremska država.[71] Anonimni putopisac koji je 1308. godine putovao kroz srpske zemlje zove je Kraljevinom Srbijom (lat. Regnum Servie).[72] Mlađi savremenici kralja Dragutina i kasniji istoričari poznaju je kao „Zemlju kralja Stefana” (ital. terra del Re Stefano).[73] Prema Anonimovom Opisu istočne Evrope iz 1308. godine, Dragutinova oblast (Servia) obuhvatala je Bosnu, Mačvu i Marku (verovatno krajevi Kučeva i Braničeva) a nazvana je „po prilikama u kojima se nalazi narod, jer su skoro svi u ropskom položaju”.[74]

Godine 1345. srpska kraljevina prerasta u Srpsko carstvo, koje se nakon 1371. godine raspada. Još za vreme postojanja Srpskog carstva, na njegovom području su se iskristalisale oblasti pod vlašću lokalnih gospodara, koji će nakon raspada Srpskog carstva postati samostalni. Države koje su nastale raspadom Srpskog carstva bile su Carstvo Simeona-Siniše, Moravska Srbija, Zeta, Zemlja Brankovića, Zemlja Vojinovića, Država kralja Marka i Država Dejanovića. Banovina Bosna 1377. godine postaje kraljevina.

Od kraja 14. veka, srpske zemlje postepeno osvajaju osmanski Turci. Moravska Srbija početkom 15. veka prerasta u Srpsku despotovinu, koju zauzimaju Turci 1459. godine. Slabljenjem centralne vlasti u Kraljevini Bosni, na njenom području se u 15. veku formiraju vojvodstvo Sandalja Hranića, kneževina Pavla Radenovića i Vojvodstvo Svetog Save (Hercegovina). Do kraja 15. veka, sve ove zemlje zauzeli su Turci, zaključno sa Zetom, koja se održala sve do 1499. godine.

Na prostoru Balkanskog poluostrva, jedino srpski narod je pružao dugoročan i uporan otpor Osmanskom carstvu.[75]

Novi vek

Pećka patrijaršija, 16 — 17. vek

Nakon osvajanja srpskih država, Turci su se okrenuli osvajanju Kraljevine Ugarske, u koju se deo Srba sklonio pred turskom najezdom. U vreme tursko-ugarskih sukoba u 16. veku, Srbi predvođeni samozvanim carem Jovanom Nenadom (1526—1527) i vojvodom Radoslavom Čelnikom (1527—1530) su na području Panonske nizije pokušali da obnove srpsku državu. Ovi pokušaji bili su kratkotrajni, a nakon turskog osvajanja velikog dela Ugarske, najveći deo srpskog naroda našao se pod turskom vlašću. U nedostatku sopstvenih državnih ustanova, Srbi su svoj identitet vezali za pravoslavnu crkvu, oličenu u Pećkoj patrijaršiji. Između 16. i 18. veka, u srpskim zemljama je izbio niz ustanaka protiv turskih vlasti, od kojih je najznačajniji bio Banatski ustanak iz 1594. godine. Srpsko ime je kod Turaka bilo omrznuto, toliko da se govorilo: „Ime Srbin značilo je ne samo buntovnik, nego demon turstva. Tome je doprinelo i samo ime 'Srb-Srbin', vrlo slično turskoj 'serbez' (slobodan).”[76]

Od kraja 17. veka, oko kontrole nad srpskim zemljama sukobljavaju se Osmansko carstvo i Habzburška monarhija. Granica između ovih država se do kraja 18. veka ustalila na Dunavu i Savi. Tokom habzburške vlasti, formiran je niz habzburških administrativnih oblasti koje su nastanjivali Srbi: Vojna krajina (postojala do 1882), Kraljevina Slavonija (1699—1868), Kraljevina Srbija (1718—1739), Kraljevina Bosna (1718—1739), Tamiški Banat (1718—1778), Srpska Vojvodina (1848—1849), Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat (1849—1860) i Bosna i Hercegovina (1878—1918). Nezadovoljan ukidanjem jednog dela Vojne krajine, deo Srba se iselio iz Habzburške monarhije u Rusku imperiju, gde su za njih formirane zasebne oblasti: Nova Srbija (1752—1764) i Slavenosrbija (1753—1764).

Prema pisanju istoričara Miloša Kovića, Crkva i Krajina bile su "ključne institucije srpskog naroda u dobu od sloma do obnove srpskih država".[77]

U stolećima pod stranom vlašću pa sve do 1804, borac za srpske nacionalne interese i nosilac spoljne politike bila je Srpska pravoslavna crkva na čelu sa patrijarhom i mitropolitima.[78]

Srbi su stolećima živeli u teokratskim sistemima i teokratija je činila svakodnevno iksustvo naroda, od obnove Pećke patrijaršije 1557. pa do smrti vladike Petra II Petrovića Njegoša 1851.[79]

Pre 19. stoleća, kada se formira veći deo evropskih nacija, imali proto-nacionalni osećaj, koji je uslovilo sećanje na nekadašnje srpsko carstvo prenošeno kroz epsku poeziju i crkvene liturgije SPC.[80]

vožd Karađorđe Petrović, vođa Prvog srpskog ustanka

Nakon proglašenja fermana iz 1793. i 1794. Srbi su dobili široku samoupravu. Od tada sami biraju svoje kneževe i predstavnike, imaju smanjen i jasno definisan porez a u obavezi su da brane Beograd od janičara. Produbljenje sukoba Porte i janičara donele su dodatne povlastice Srbima. Godine 1797. uspostavljena je srpska vojska od 15-16 000 ljudi.[81] Poslednja decenija 18. stoleća donela je niz diplomatskih i vojnih uspeha Srbima, kako u današanjoj Srbiji tako i u Crno Gori.[81]

U srpskim zemljama koje su ostale pod turskom vlašću nastavio se otpor srpskog naroda prema takvom državno-političkom stanju. Godine 1788. južno od Save i Dunava formirana je kratkotrajna Kočina krajina, da bi, potom, izbijanjem Prvog srpskog ustanka 1804. godine bila formirana Karađorđeva Srbija, a potom, nakon Drugog srpskog ustanka, Kneževina Srbija, koja je imala autonomiju u okviru Osmanskog carstva. Krajem 17. veka, direktne osmanske vlasti oslobodila se i Crna Gora, a i Srbi muslimani iz Bosne su pokušali da se oslobode osmanske vlasti, formiravši faktički samostalnu Bosnu (1831—1832). Potpuna nezavisnost Srbije i Crne Gore priznata je 1878. godine. Srbija je 1882. godine proglašena kraljevinom, dok je proglašenje Kraljevine Crne Gore usledilo 1910. godine. Srbija i Crna Gora su u Balkanskim ratovima 1912—1913. godine proširile svoju teritoriju, a u ovom periodu potpuno prestaje osmanska vlast u srpskim zemljama. Tokom Prvog svetskog rata, Srbiju i Crnu Goru su okupirale vojne snage Centralnih sila.

Pokušaj austrougarskih vlasti da na mesto svojih vojnosposobnih ljudi u okupacionoj upravi u Srbiji dovede svoje građane Srbe nije uspeo, jer Srbi nisu pristajali da budu okupatori svojim sunarodnicima.[82]

Sem što su činile zločine nad zatečenim stanovništvom u Guvernmanu „Srbija”, austrougarske okupacione vlasti su ga i internirale. Srbi su internirani što pojedinačno, što grupno, što masovno, ali se u nauci obično govori o četiri glavna talasa:[83]

 • Prvi talas je usledio neposredno po ulasku austrougarske vojske u Srbiju (krajem 1915). Tada je internirano oko 20 — 25 hiljada ljudi.
 • Drugi talas je usledio posle uključivanja Rumunije u rat na strani saveznika (kraj leta i početak jeseni 1916). Tada je bila izdata naredba da se pohvataju ne samo svi vojnosposobni muškarci od 17 do 50 godina i bivši vojnici koji su izbegli zarobljeništvo i internaciju, nego i svi politički sumnjivi bez obzira na pol, starost i prebivalište. Procenjuje se da je do kraja septembra bilo pohvatano i internirano u logore van Srbije oko 8.500 ljudi, a do početka novembra 16.500 lica.
 • Treći talas je usledio posle Topličkog ustanka (u proleće 1917). Tada su internirane sve komite koje su se predale okupacionim vlastima, kao i svi oni za koje se sumnjalo da su im pomagali.
 • Četvrti talas je započet probojem Solunskog fronta u jesen 1918. godine, ali je bio najslabiji.

Savremeno doba

Porazom Centralnih sila u ratu 1918. godine, Srbija i Crna Gora su oslobođene okupacije. U procesu jugoslovenskog ujedinjenja, Srbiji se prisajedinjuju Crna Gora i Vojvodina, a potom se tako proširena Srbija ujedinjuje sa novoformiranom Državom Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije nazvano Jugoslavijom. Srbi su svoju državnost uneli u novu jugoslovensku državu, u čijim granicama se našla ogromna većina srpskog naroda.

Do okončanja Prvog svetskog rata Srbi su imali šest posebnih crkvenih organizacija:[84]

 • Beogradsku mitropoliju u Kraljevini Srbiji, sa pet eparhija
 • Karlovačku mitropoliju, sa sedam eparhija
 • Crnogorsko-primorsku mitropoliju, sa tri eparhije
 • Srpsku crkvu u Bosni i Hercegovini, sa četiri eparhije
 • Dalmatinsku crkvenu oblast, sa dve eparhije
 • Crkvenu oblast u Staroj Srbiji i Makedoniji, sa šest eparhija

Budući da su stvaranjem Kraljevine SHS razbijene barijere koje su vekovima razdvajale srpske crkvene opštine jedne od drugih, na dnevni red se postavilo pitanje vaspostavljanja jedinstvene SPC. Kraljevina SHS je, posle dugih pregovora koje je vodila sa Vaseljenskom patrijaršijom, uspela da se izbori za priznanje SPC, tako da je 12. septembra 1920. godine, na Arhijerejskom saboru održanom u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima doneta odluka o vaspostavljanju Srpske patrijaršije.[85]

U procesu rešavanja hrvatskog pitanja u Jugoslaviji, formirana je 1939. godine Banovina Hrvatska. U njenom sastavu su se, pored srezova sa hrvatskom većinom, našli i neki srezovi sa srpskom većinom.

Mapa područja na teritoriji okupirane Jugoslavije na kojem su okupatori i njihovi kvislinzi (pre svega ustaše i balisti) počinili genocid nad Srbima i pripadnicima drugih naroda u toku Drugog svetskog rata
Partizani i ravnogorci sprovode nemačke nacističke zarobljenike u Užicu. Srbi su činili natpolovičnu većinu partizanskog i većinu ravnogorskog pokreta.
Udeo Srba u SFRJ po naseljima 1981. godine

Okupacijom i podelom Jugoslavije od strane Sila Osovine 1941. godine, Srbi su kao narod došli u veoma težak položaj. Iako su okupatori formalno omogućili postojanje nekog oblika srpske državnosti u vidu Nedićeve Srbije i Crne Gore, ove zemlje su se faktički našle pod vlašću okupacionih režima, koji su ugnjetavali srpski narod i nad njim činili genocid. Veliki delovi okupirane Jugoslavije ušli su u sastav takozvane Nezavisne Države Hrvatske (NDH), kojoj su, pored većinski srpskih srezova Banovine Hrvatske bili dodati cela Bosna i Hercegovina i ceo Srem. Srbi u NDH su se našli izloženi progonu, proterivanju, nasilnom pokrštavanju i genocidu. Genocid nad Srbima su takođe činili i mađarski, albanski i bugarski okupatori, koji su okupirali pogranične delove Jugoslavije.

Tokom ukupnog trajanja Drugog svetskog rata, Srbi su činili 53% partizanskih snaga.[86][87]

Nakon vojnog poraza Sila Osovine i završetka okupacije, Jugoslavija je obnovljena, ali kao socijalistička federacija sastavljena od 6 republika. Područja nastanjena Srbima su administrativnim granicama bila podeljena između 5 od ovih 6 republika. Pored toga, proglašena su tri nova jugoslovenska naroda (Crnogorci, Muslimani, Makedonci), u čiji su sastav ušli delovi srpskog naroda. Iako su nakon Drugog svetskog rata Srbi u Bosni i Hercegovini bili najbrojniji narod, od popisa 1971. godine su u ovoj republici najbrojniji bili Muslimani. U Srbiji su formirane dve autonomne pokrajine, Vojvodina i Kosovo i Metohija, a ovom drugom su uglavnom upravljali Albanci. Srbi su bili priznati kao konstitutivni narod u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali su se mnogi pripadnici srpskog naroda iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije selili u Užu Srbiju i Vojvodinu. Ove migracije su imale delom ekonomski, a delom nacionalni karakter.[traži se izvor]

Kada je došlo do raspada SFRJ, samo predstavnici Srbije i Crne Gore su se dogovorili da te dve republike očuvaju zajedničku državu koja je dobila ime Savezna Republika Jugoslavija u aprilu 1992.[88] U vreme tog raspada Jugoslavije početkom 1990-ih, Srbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisu pristajali da budu nasilno odvojeni iz zajednice sa Srbijom i formirali su nekoliko srpskih autonomnih oblasti.[89] Daljim ujedinjavanjem tih srpskih oblasti stvorene su dve republike — Republika Srpska Krajina i Republika Srpska[90]. Ove srpske države formirane su kao odgovor na politiku izdvajanja Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije. Na kraju rata u Hrvatskoj 1995. godine, Republika Srpska Krajina je vojno poražena od strane Hrvatske vojske, a nekoliko stotina hiljada Srba sa prostora RSK i Hrvatske je proterano od 1991. do 1995. godine.[91] Iste godine, Dejtonski sporazum je okončao rat u BiH i priznao Republiku Srpsku kao jedan od dva entiteta u sastavu BiH.[92]

U SRJ 1998. na Kosovu počeo pravi građanski rat koji su vodili Albanci u takozvanoj OVK protiv vlasti iz Beograda.[93] Albance je podržao NATO bombardovanjem SRJ od 24. marta do 10. juna 1999. godine.[94] Prema Rezolucije 1244 SB Ujedinjenih nacija, koja je usvojena 10. juna 1999. godine, SRJ je pristala da se Vojska Jugoslavije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije povuku sa Kosova i Metohije.[95] Kosovo i Metohiju su zauzeli vojni KFOR-a, u čijoj osnovi su bile jedinice NATO-a, ali istovremeno veliki deo Srba je napustio te prostore.[96]

Na referendumu 21. maja 2006. Crna Gora je izglasala nezavisnost, a 3. juna iste godine Parlament Crne Gore proglasio je nezavisnost.[97] Tako je raskinuta državna zajednica Srbije i Crne Gore a one su postale nezavisne države. Na teritoriji Kosova i Metohije 2008. godine predstavnici Albanaca proglasili su nezavisnost Republika Kosovo, ali su predstavnici Srbije odbacili to proglašenje[98] kao i gotovo polovina zemalja članica Ujedinjenih nacija.

Jezik

Štokavski poddijalekti

Srbi govore srpskim jezikom, koji pripada slovenskoj grupi indoevropske porodice jezika. On ima dominantno mesto u okruženju, kako Johan Adelung (1806) primećuje: svi jezici na jugu Evrope su „pod srpskom kapom” (srpskim jezikom)- derivati su zajedničkog jezika i od njega postali.[48] Srpski jezik je službeni jezik Srbije i jedan od tri službena jezika Bosne i Hercegovine (uz bošnjački i hrvatski; sva tri jezika su gotovo istovetna). Takođe je, uz albanski, jedan od dva službena jezika samoproglašene Republike Kosovo, koju Srbija ne priznaje. U Crnoj Gori je srpski glavni govorni jezik, iako nema službeni status na nivou države (službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski, koji je takođe istovetan srpskom jeziku).

Standardni srpski jezik baziran je na štokavskim južnoslovenskim govorima, a podeljen je na dva glavna narečja — ekavsko i ijekavsko. Ekavsko govorno područje je dalje podeljeno na nekoliko dijalekata: šumadijsko-vojvođanski, smederevsko-vršački, kosovsko-resavski, prizrensko-južnomoravski, svrljiško-zaplanjski i timočko-lužnički. Ijekavsko govorno područje je podeljeno na istočnohercegovački, istočnobosanski i zetsko-južnosandžački dijalekat. Pored toga, postoje i ikavski i slavonski govori, koji su zastupljeni kod populacija koje su u prošlosti u delu literature označavane kao Srbi katolici. U kontaktu sa romskim jezikom, na bazi srpskog je nastao romsko-srpski jezik, kojim govori deo romske populacije u Srbiji.

Religija

Hram Svetog Save u Beogradu, najveći srpski pravoslavni hram, najveći pravoslavni hram na Balkanu i po površini i zapremini najveća pravoslavna crkva na svetu

Većina Srba su vernici Srpske pravoslavne crkve, a krsna slava, odnosno dan kada se obeležava svetac zaštitnik porodice jedno je od najvažnijih nacionalnih obeležja.[99] Pored toga, među Srbima ima i protestanata, ateista i agnostika, a u manjoj meri i muslimana i katolika. Broj Srba muslimana i Srba katolika je u prošlosti bio veći, ali se pripadnici ovih veroispovesti srpskog porekla danas po nacionalnosti uglavnom izjašnjavaju kao Bošnjaci i Hrvati. Među pravoslavnim Srbima ima kako istinskih vernika, tako i onih koji na religiju više gledaju kao na deo svoje porodične tradicije, nego kao na sistem vrednosti po kojem žive.

Srpska pravoslavna crkva je prisutna kako na tradicionalnim srpskim etničkim prostorima, tako i u srpskoj dijaspori. Pored Srba, deo vernika Srpske pravoslavne crkve čine i pripadnici drugih etničkih grupa — Crnogorci, Romi, Vlasi, Makedonci itd.

Populacija

Najveći broj Srba živi u Srbiji (5.900.000). Drugi veći deo Srba živi u Bosni i Hercegovini (1.300.000), gde predstavljaju konstitutivni narod (Srbi su najviše skoncentrisani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u BiH). Značajan broj Srba živi i u Crnoj Gori (178.000) i Hrvatskoj (186.000). Manji broj Srba takođe živi u Severnoj Makedoniji, Sloveniji, Rumuniji, Albaniji, Mađarskoj i Bugarskoj.

Veliki broj Srba živi u dijaspori (tuđini), prvenstveno u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, SAD, Francuskoj, Švedskoj, Turskoj, Argentini, Kanadi i Australiji.

Prema Republičkom zavodu za statistiku i popisu koji je uradila ta institucija 2011. godine, najveće urbane populacije Srba u Srbiji nalaze se u Beogradu (1.417.187), Novom Sadu (269.117), Nišu (243.381) i Kragujevcu (172.052).

U inostranstvu se najveća srpska populacija može naći u severnoj Americi (Čikago i delovi Ilinoisa, zajedno sa Torontom i južnim Ontariom).

Srbi čine oko dve trećine populacije Srbije, odnosno oko 6,3 miliona stanovnika. Još 2,2 miliona Srba živi u okolnim državama Balkana. Broj Srba u tuđini (dijaspori) je nepoznat, ali se pretpostavlja da ih ima negde između 4 i 5 miliona, uključujući i ljude srpskog porekla. Ukupan broj Srba se kreće od 12 do 13 miliona, što zavisi i od broja ljudi u dijaspori.

Mape

Poznati Srbi

Vidi još

Napomene

 1. ^ Porfirogenit koristi oblike Σέρωλος (Servlos) i Σέρβλοι (Servloi) koji odgovaraju oblicima Srьblinь/Srьbьlь i Srьblѥmь iz kasnijih srpskih izvora.[51]
 2. ^ Za Srbe se mogu vezati i toponimi Servohori (Σερβοχωρι) i Servi (Σερβη) koji se nalaze na 38 odnosno 44 km od Servije, kao i selo Srb u Lici i Gordoservon u Bitiniji.[54]
 3. ^ Naime, doseljavanje Slovena na Balkan bilo je praćeno razaranjem Singidunuma (Beograd), Viminacijuma (Kostolac), Naisusa (Niš) i Serdike (Sofija), Enone (Nin), Skardone (Skradin), Salone (Solin), Narone (Vid kod Metkovića), Delminijuma (Duvno), Epidavra (Cavtat), Rizinijuma (Risan) i Dokleje (kod Podgorice)
 4. ^ Tipičan primer za simbiozu je Dubrovnik, koji je nastao spajanjem romanskog naselja Raguza i slovenskog naselja Dubrava.
 5. ^ Tibor Živković je uporednom analizom spisa „O narodima“ i „O pokrštavanju Bavaraca i Karantanaca“ uočio niz sličnosti u njihovom izlaganju, između ostalog i u onim delovima gde se govori o pokrštavanju Srba i Hrvata odnosno Bavaraca i Karantanca. To ga je uputilo na zaključak da je Porfirogenitova priča o pokrštavanju Srba zasnovana na nekom izgubljenom izvoru (tzv. spis „O pokrštavanju Hrvata i Srba“) čiji autor je, sledeći obrazac izlaganja spisa „O pokrštavanju Bavaraca i Karantanaca“, izmislio da su Srbi primili hrišćanstvo od rimskih sveštenika.[61]

Reference

 1. ^ „Srba na planeti ima oko 11 miliona: Evo kako smo raspoređeni po zemljama!”. 1. 2. 2016. Pristupljeno 9. 2. 2020. 
 2. ^ Popis stanovništva iz 2011. godine, Pristupljeno 25. april 2013.
 3. ^ COMMUNITY PROFILE: SERB COMMUNITY ecmikosovo.org (jezik: engleski)
 4. ^ „1996 population census in Bosnia and Herzegovina”. 
 5. ^ „CIA – The World Factbook – Bosnia and Herzegovina”. Arhivirano iz originala na datum 15. 03. 2018. Pristupljeno 18. 12. 2008. 
 6. ^ American FactFinder – Results
 7. ^ „Srbi u Nemačkoj | Srbi u Njemačkoj | Zentralrat der Serben in Deutschland”. zentralrat-der-serben.de. Arhivirano iz originala na datum 8. 12. 2015. Pristupljeno 30. 8. 2015. 
 8. ^ „Vesti online – Srpski informativni portal”. vesti-online.com. Arhivirano iz originala na datum 8. 12. 2015. Pristupljeno 30. 8. 2015. 
 9. ^ a b v g d đ Baird, Theodore E. = Amanda Klekowski von Koppenfels (jun 2011). „The Serbian Diaspora and Youth: Cross-Border Ties and Opportunities for Development” (PDF). University of Kent at Brussels: 5. Arhivirano iz originala (PDF) na datum 18. 10. 2012.  Tekst „author2” ignorisan (pomoć)
 10. ^ Serben-Demo eskaliert in Wien, Pristupljeno 25. april 2013.
 11. ^ „The People of Australia – Statistics from the 2011 Census” (PDF). Department of Immigration and Border Protection. 2014: 59. ISBN 978-1-920996-23-9. Arhivirano iz originala (PDF) na datum 14. 7. 2014. Pristupljeno 20. 5. 2017. »Ancestry« 
 12. ^ „Erstmals über eine Million EU- und EFTA Angehörige in der Schweiz”. Neue Zürcher Zeitung. 14. 10. 2008. 
 13. ^ STANOVNIŠTVO PREMA NARODNOSTI – DETALJNA KLASIFIKACIJA – POPIS 2011., Pristupljeno 25. april 2013.
 14. ^ (Zavod za statistiku Crne Gore), Pristupljeno 25. april 2013.
 15. ^ Ministère des Affaires étrangères: title=Présentation de la République de Serbie Arhivirano na sajtu Wayback Machine (6. oktobar 2014), Pristupljeno 25. april 2013.
 16. ^ Nordstrom, str. 353 (Serbia and Iran as top two countries in terms of immigration beside „Other Nordic Countries”, based on Nordic Council of Ministers Yearbook of Nordic Statistics, 1996, 46—47)
 17. ^ Srpski Savet velike Britanije: [1], Pristupljeno 25. april 2013.
 18. ^ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf
 19. ^ Serbian | Ethnologue
 20. ^ „Arhivirana kopija” (PDF). Arhivirano iz originala (PDF) na datum 31. 05. 2016. Pristupljeno 04. 06. 2016. 
 21. ^ Population by ethnic affiliation, Slovenia, Census 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 and 2002
 22. ^ Državen zavod za statistika: Popis na naselenieto, domaќinstvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002: Definitivni podatoci (PDF)
 23. ^ ALBANIJA ETNIČKI ČISTI SRBE: Iščezlo 100.000 ljudi pokrštavanjem, kao što su to radile ustaše u NDH! | Telegraf – Najnovije vesti
 24. ^ Iz udaljene Argentine novinar.de
 25. ^ „Tab11. Populaţia stabilă după etnie şi limba maternă, pe categorii de localităţi”. Rezultate definitive_RPL_2011. Institutul Naţional de Statistică. 2011. Arhivirano iz originala na datum 10. 06. 2017. Pristupljeno 17. 4. 2014. 
 26. ^ Susedi broje Srbe novosti.rs
 27. ^ „Srba u Mađarskoj tri puta više[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala na datum 14. 12. 2014. Pristupljeno 16. 1. 2015.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
 28. ^ Minifacts about Norway 2012, Pristupljeno 25. april 2013.
 29. ^ „Statistiques – 1. jun 2008.”. Government of Luxembourg. 
 30. ^ PREDSEDNIK SRBIJE SA SRBIMA U BRATISLAVI
 31. ^ Slavka Drašković: Mnoga pitanja Srba u Crnoj Gori nerešena
 32. ^ a b The Spread of the Slaves, by Henry Hoyle Howorth, Journal of the Anthropological Institute, 1878
 33. ^ Our forefathers, Google Book
 34. ^ Mavro Orbini: „Kraljevstvo Slovena”, Beograd 2016. str. 158.
 35. ^ Istorija Srba, ch. 5: „Slovenska plemena i njihova kultura”
 36. ^ Ćirković 2004, str. 13.
 37. ^ De Administrando Imperio
 38. ^ Vasmer 1955, str. 611—12.
 39. ^ Mutavdžić 2008, str. 297—302.
 40. ^ a b v „Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage”. Eupedia. Pristupljeno 1. 7. 2018. 
 41. ^ American Journal of Physical Anthropology 142:380—390 (2010)
 42. ^ „Arhivirana kopija”. Arhivirano iz originala na datum 30. 3. 2018. Pristupljeno 23. 4. 2018. 
 43. ^ Hay, Maciamo. „Haplogroup I2 (Y-DNA)”. Eupedia. Pristupljeno 1. 7. 2018. 
 44. ^ a b „Arhivirana kopija”. Arhivirano iz originala na datum 23. 4. 2018. Pristupljeno 23. 4. 2018. 
 45. ^ VTS 01 1 — YouTube
 46. ^ „Genetski zapis Srba: U našem narodu „žive” Sloveni, Kelti, Goti i Normani”. National Geographic Srbija (na jeziku: engleski). Pristupljeno 19. 2. 2020. 
 47. ^ „Kvadratura kruga: Čiju genetiku nose Srbi”. JuTjub. 
 48. ^ a b Milorad Ekmečić: „Dugo kretanje između oranja i klanja”, Beograd 2017.
 49. ^ Živković 2013, str. 3.
 50. ^ Mavro Orbini: „Kraljevstvo Slovena”, integralni tekst, Beograd 2016.
 51. ^ a b Živković 2013, str. 95.
 52. ^ Živković 2013, str. 96.
 53. ^ Sedov 2013, str. 459.
 54. ^ Ćirković 1981, str. 144; Živković 2013, str. 97–98.
 55. ^ Sedov.
 56. ^ Kovačević 1967, str. 307–11; [[#CITEREF|]].
 57. ^ Budimir & Flašar 1963, str. 3–4; Ivić 1998, str. 9–10.
 58. ^ Kovačević 1967, str. 310–11; [[#CITEREF|]].
 59. ^ Ferjančić 1959, str. 48–49; Živković 2013, str. 103.
 60. ^ Ćirković 1981, str. 152.
 61. ^ Živković 2013, str. 103–107.
 62. ^ Ćirković 1981, str. 152–53.
 63. ^ Ćirković 1981, str. 153.
 64. ^ Ćirković 1981, str. 147; Sedov 2013, str. 460–61.
 65. ^ Prvi sukobi Srba i Turaka — Politikin zabavnik Arhivirano na sajtu Wayback Machine (26. april 2012), Pristupljeno 25. april 2013.
 66. ^ Jireček 1981, str. 67; Ćirković 1981, str. 145; Ćirković 1995, str. 15; Živković 2013, str. 115–126.
 67. ^ Ferjančić 1959, str. 63–64; [[#CITEREF|]].
 68. ^ Naumov 1982, str. 190; Sedov 2013, str. 461; Ćirković 1995, str. 15.
 69. ^ Naumov 1982, str. 190–91.
 70. ^ Ferluga 1966, str. 117, 156—162, 210—13; Naumov 1982, str. 191.
 71. ^ Blagojević 1999, str. 167; Blagojević & Medaković 2000, str. 169; Blagojević 2004, str. 81.
 72. ^ Živković, Petrović & Uzelac 2013, str. 122.
 73. ^ Ćirković 2004, str. 106; Ćirković 2008, str. 6, 11.
 74. ^ Živković, Petrović & Uzelac 2013, str. 122, 163—64, 175.
 75. ^ Ković 2021, str. 41.
 76. ^ M. R. S.: „Srbi i Bugari, u prošlosti i sadašnjosti”, Beograd 1913. godine
 77. ^ Ković 2021, str. 56.
 78. ^ Ković 2021, str. 43.
 79. ^ Ković 2021, str. 59-60.
 80. ^ Hobsbaum, Erik (1992). Nacije i nacionalizam od 1780. Beograd: Filip Višnjić. str. 75—76. 
 81. ^ a b Ković 2021, str. 112.
 82. ^ Krestić 2013, str. 484.
 83. ^ Mitrović 1983, str. 156—58.
 84. ^ Gligorijević 1997, str. 7.
 85. ^ Gligorijević 1997, str. 10–12.
 86. ^ Hoare 2011, str. 207.
 87. ^ Calic 2019, str. 463.
 88. ^ Logos 2019, str. 166—167.
 89. ^ Logos 2019, str. 54, 100, 103, 130-131 sa napomenom 243.
 90. ^ Logos 2019, str. 122, 134.
 91. ^ Logos 2019, str. 243—246, 250.
 92. ^ Logos 2019, str. 258—262.
 93. ^ Logos 2019, str. 304—307.
 94. ^ Logos 2019, str. 316, 332.
 95. ^ Logos 2019, str. 331, 335.
 96. ^ Logos 2019, str. 331—332, 335-338.
 97. ^ Logos 2019, str. 393.
 98. ^ Logos 2019, str. 398.
 99. ^ „Istočnik”, Sarajevo 30. jun 1904. godine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze